Nowy kontrakt gazowy z EGESA

| Rynek polski |

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. podpisały nową umowę na dostawy gazu ziemnego. Kontrakt, którego celem jest pozyskanie kluczowego dla Spółki surowca produkcyjnego zawarliśmy z EGESA Grupa Energetyczna S.A. Od przyszłego roku już ok. 10% rocznego zapotrzebowania Spółki na gaz ziemny pozyskiwane będzie poza kontraktem z PGNiG. Rocznie Spółka zużywa ok. 1 mld m3 gazu ziemnego.

Kontrakt indywidualny z EGE obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. Zawarcie umowy w zakresie pozyskiwania gazu ziemnego jest efektem realizacji strategii Spółki w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców strategicznych. Umowa ta, ze względu na zawartą w niej formułę cenową zapewni Spółce oszczędności po stronie kosztowej.

Jest to obecnie największa umowa z dotychczas zawartych między naszymi Zakładami a EGESA Grupa Energetyczna S.A. Podpisany 29 października 2012 r. kontrakt opiewa na kwotę 131 mln zł. Wartość pozostałych umów z ostatnich 12 miesięcy pomiędzy Zakładami Azotowymi „Puławy” a EGESA Grupa Energetyczna wyniosła mniej więcej 241 mln złotych.