Nowy kierunek rozwoju branży nawozowo-chemicznej?

| Produkty |

Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz umacnianie się tego sektora w całości krajowej gospodarki można uznać za sukces całej branży. Równocześnie zmiany na rynku stawiają coraz wyżej poprzeczkę przed wszystkimi uczestnikami łańcucha żywnościowego. Również firmy nawozowe muszą również wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku i odbiorców. Jak tego dokonać?

Nie ilość, lecz jakość

Duże zapotrzebowanie na nawozy sztuczne niejako wpisuje się w charakterystykę polskiego rolnictwa. Trzeba jednak pamiętać, że kluczową kwestią pozostaje wielkość dawki nawozów na hektar, a co za tym idzie – uniknięcie przenawożenia. W tej sytuacji dochodzi do głosu jakość produktów nawozowych, jak również procentuje polityka Grupy Azoty PUŁAWY, polegająca na zwiększaniu asortymentu produktów oraz doskonaleniu ich jakości, m.in. poprzez badania nad nowymi mieszankami fosforowymi z wapniem i siarką (P CaS) oraz fosforowo-potasowymi z wapniem i siarką (PK CaS).

„Spersonalizowane” produkty

Niezależnie od rozwoju asortymentu nawozów jedno- czy też wieloskładnikowych, rośnie zapotrzebowanie na nawozy płynne. Mowa tu szczególnie o RSM, roztworze o wysokiej skuteczności, którą można dodatkowo zwiększyć dzięki uzupełnieniu składu konkretnymi mikroelementami. Tego typu rozwiązanie pozwala na stworzenie nawozu „szytego na miarę”, w zależności od zapotrzebowania, rodzaju gleby czy też gatunku roślin.

Więcej niż nawozy

Aby skutecznie odpowiadać na potrzeby rynku, producenci nawozów będą musieli skupić się również na rozszerzeniu zasięgu swoich działań. Mowa tu więc nie tylko o doskonaleniu produktów, ale także o dostosowaniu się do trendów, panujących na rynku coraz mocniej profesjonalizującego się rolnictwa. Szczególna waga musi zostać położona na doradztwo i planowanie, co z kolei dodatkowo zwiększy rolę projektów, takich jak puławskie Centrum Kompetencji.