Nowy kierunek dla polskiej gospodarki

Priorytetem polskiej gospodarki w nadchodzących latach będzie wydobycie gazu łupkowego i rozwój przemysłu chemicznego. Jest to niezwykle ważne dla naszych Zakładów, które planują kolejne inwestycje licząc na wsparcie ze strony MSP.

Gaz łupkowy rozpędza gospodarkę

Wzięliśmy pod uwagę kilka różnych scenariuszy sytuacji gospodarczej w Polsce za kilka lat. Uwzględniając odmienne poziomy inwestycji w eksploatację gazu łupkowego, każdy z nich powinien okazać się pozytywnym rozwiązaniem, przynoszącym zyski.

A new direction for the Polish economy/fot. freepik.comDla Zakładów Azotowych „PUŁAWY” gaz łupkowy ma ogromne znaczenie. Pozyskiwane z łupków „błękitne paliwo” zostanie wykorzystane jako surowiec w produkcji amoniaku i nawozów. Łupki będą również służyć jako paliwo w urządzeniach i pozwolą na zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych procesów technologicznych.

Zmniejszenie zużycia energii całkowitej wiąże się z obniżeniem nakładów inwestycyjnych, uproszczeniem procesu technologicznego i zmniejszeniem kosztów produkcji.

Szansa dla Lubelszczyzny

Dla Lubelszczyzny to przede wszystkim przyspieszenie integracji regionu z Polską i Europą oraz podniesienie innowacyjności gospodarczej w naszym – póki co jeszcze mocno rolniczym regionie. Dla Lublina to możliwość szybszego rozwoju funkcji metropolitalnych.

A new direction for the Polish economy/fot. freepik.comŁupki dają również szansę stworzenia tysiąca nowych miejsc pracy bezpośrednio lub pośrednio związanych z ich wydobyciem.

Łupki to nie tylko projekt biznesowy, ale powinniśmy traktować go również jako wyzwanie cywilizacyjne, które napędzi rozwój kraju i gospodarki.