Nowoczesny pojazd strażaków Grupy Azoty PUŁAWY

| Nasze zakłady |

Zakładowa Straż Pożarna Grupy Azoty PUŁAWY uzupełniła swój tabor o nowoczesną jednostką gaśniczą. Auto o niestandardowych gabarytach (12 m długości) zostało zbudowane specjalnie na zamówienie Straży i jest drugim tego typu pojazdem w Polsce.

Wyposażenie

Pojazd jest znakomicie wyposażony, przeznaczony do obsługi przez trzech członków załogi. Jego zabudowa pożarnicza posiada trzy zbiorniki: wodny – o pojemności 4 tys. l oraz dwa – z środkiem pianotwórczym o pojemności 9 i 5 tys. l.

„Serce samochodu” stanowi pompa o wydajności 6 tys. l/min. Jednostka jest wyposażona w działko wodno-pianowe o wydajności 6 tys. l/min. Co istotne może być ono sterowane przewodowo za pomocą joysticka lub zdalnie poprzez manipulator. Osoba kierująca jego pracą może oddalić się od wozu nawet na odległość 40 m. Ponad to pojazd jest wyposażony w dwa zwijadła szybkiego natarcia. Są to wózki umożliwiające transport dodatkowych odcinków węża strażackiego, dzięki którym można pozyskać dodatkowe 80 m przewodów z jednego zwijadła.

Uzupełnienie taboru

Nowy zakup stanowi istotny element modernizacji parku maszynowego Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty PUŁAWY. Oprócz niego posiada ona 6 wozów gaśniczych, 3 pojazdy ratownictwa chemicznego, 2 auta ratownictwa medycznego, 1 samochód ratownictwa technicznego oraz 1 podnośnik.

Załoga, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt, uczestniczy w cyklicznych szkoleniach oraz bierze udział w ćwiczeniach praktycznych. To właśnie współdziałanie tych elementów pozwala na szybką i skuteczną reakcję w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek zagrożenia oraz stanowi o bezpieczeństwie Naszych Zakładów.