Nowe wyzwania przed Grupą Azoty

| Rynek polski |

Postawiono przede mną ważne zadanie – rozwój jednej z największych europejskich grup chemicznej, strategicznego polskiego koncernu przemysłowego.

Konsolidujemy od środka

Na początku najważniejszym zadaniem jest zharmonizowanie pracy wewnątrz samej Grupy Azoty. Z pewnością będziemy przykładać wielką wagę do wypracowywania sprawnego modelu funkcjonowania Grupy, najlepszych praktyk i wspólnej kultury organizacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu lokalnej tożsamości poszczególnych zakładów.

Rozwijamy portfolio, poszerzamy możliwości

Kolejnym, niezwykle istotnym zadaniem jest rozwój oferty produktowej. Aby być konkurencyjną, Grupa Azoty musi stale dbać o to, aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby klientów. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie procesu akwizycji dwóch ważnych zakładów – Organiki-Sarzyna, produkującej środki ochrony roślin oraz Siarkopolu. Dzięki przejęciu tej ostatniej firmy, Grupa ma szansę uzyskać dostęp do siarki, składnika do produkcji nawozów. To następny istotny dla nas element – stopniowe pozyskiwanie własnych źródeł surowców, pozwalające nam na sprawniejszą i tańszą produkcję, ułatwiającą konkurowanie na międzynarodowych rynkach. Dzięki skutecznym działaniom, umacniającym i poszerzającym funkcjonowanie Grupy, chcemy pokazać jej akcjonariuszom, że konsolidacja polskiej chemii się opłaca.

Grupa Azoty społecznie odpowiedzialna

Nie chcemy jednak ograniczać naszej działalności do biznesu. Chcemy również aktywnie wspierać rozwój lokalnych społeczności, skoncentrowanych wokół miejsc, gdzie Grupa posiada swoje zakłady. To dla nas niezwykle ważne, aby rozwój gospodarczy szedł w parze z rozwojem ludzkiego kapitału. Dlatego, w ramach trwającej konsolidacji, będziemy zbierać najlepsze praktyki, aby móc stworzyć wspólną politykę CSR. Taką, która najlepiej by odpowiadała na potrzeby środowisk, w których pracujemy. Uwzględniającą nie tylko możliwość bezpośredniego wsparcia lokalnych społeczności, ale także działania na rzecz ochrony środowiska czy bezpieczeństwa żywnościowego.

Nec Hercules contra plures…

…czyli w Grupie siła. Tak najprościej można by zdefiniować wartość, jaką niesie ze sobą kierowana przeze mnie Grupa kapitałowa. Ze względu na potencjał, jaki stanowi (drugie miejsce w branży chemicznej w Europie), niezwykle istotną kwestią jest rozwój globalnej roli Grupy Azoty. Chcemy być nie tylko w czołówce na Starym Kontynencie. Nasze plany i projekty sięgają zdecydowanie dalej…