Nowe perspektywy dla polskich rolników

| Rynek polski |

Na progu wdrażania kolejnego okresu programowania środków europejskich na rzecz rozwoju rolnictwa odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z przedsiębiorcami rolnymi.


Wzrost produktywności

To jeden z najważniejszych celów, jakie zostały przyjęte na lata 2014-2020 w obszarze wzmacniania konkurencyjności polskiego rolnictwa. Obecnie 90% żywności w Polsce jest wytwarzane przez 10% gospodarstw. Wspieraniu wzrostu produktywności w przypadku kolejnych z nich, mają służyć pewne modyfikacje w systemie dopłat bezpośrednich. Ministerstwo proponuje zwiększenie środków przeznaczonych dla średnich gospodarstw oraz dla rolników zajmujących się chowem zwierząt. Ponadto małe gospodarstwa będą mogły starać się o premię modernizacyjną w wysokości 60 tys. PLN, bez konieczności posiadania wkładu własnego.

Rodzina się liczy

Jednym z elementów nadchodzącego okresu finansowania jest także wzmocnienie ekonomii funkcjonowania gospodarstw rodzinnych oraz starania w zakresie minimalizacji nadmiernej komasacji gruntów. Według danych Agencji Nieruchomości Rolnych, od 1991 r. aż 330 000 gospodarstw powiększyło swój areał o 5,3 h., zaś większość z dysponowanych przez nią dzierżaw jest w rękach rolników indywidualnych, co wzmacnia ich konkurencyjność na rynku.