Nowe nawozy z PUŁAW

| Produkty |

„PUŁAWY” podsumowały realizację trwającego 5 lat międzynarodowego projektu, którego celem było stworzenie innowacyjnych formuł nawozów azotowych z dodatkiem siarki. W efekcie przeprowadzonych badań i testów udało nam się wprowadzić na rynek nowe produkty, jednocześnie oferując klientom innowacyjne sposoby ich aplikacji.

Nowe produkty zawierające siarkę

Zakończony 5-letni projekt pozwolił wzbogacić portfolio „PUŁAW” o nawozy zawierające siarkę na bazie roztworu saletrzano-mocznikowego RSM i siarczanu amonu – nawozy płynne oraz na bazie mocznika i siarczanu amonu – nawozy stałe. Na podstawie zebranych wyników badań dokonaliśmy oceny nawozów nowej generacji przed wdrożeniem ich do dystrybucji. Przeprowadzona ocena będzie w przyszłości stanowić podstawę zaleceń nawozowych i działań marketingowych dla nowych produktów „PUŁAW” – PULGRAN S, PULASKA, RSMS, które będą wytwarzane w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Europejskie niedobory siarki

W większości krajów europejskich drastyczne ograniczenia emisji siarki, doprowadziły do jej niedoboru w glebach uprawnych. Niedobory siarki, szczególnie u roślin siarkolubnych (rzepak, trawy) i dodatnią reakcję na nawożenie tym składnikiem stwierdzono najpierw w Irlandii i Szkocji, a następnie w Anglii, Północnych Niemczech, Szwecji i Danii. Kraje Europy Centralnej i Wschodniej wykazują pewne opóźnienia w zakresie rozpoznania potrzeb nawozowych tym składnikiem. Dlatego też analizując zapotrzebowania rynku zainicjowaliśmy podjęcie właściwych badań w tym kierunku.

Efekty naszych badań

Przeprowadzone w naszych Zakładach doświadczenia wykazały dużo korzystniejsze działanie nawozów z dodatkiem siarki na wzrost i rozwój badanych roślin. Zaobserwowaliśmy również poprawę parametrów jakościowych i ilościowych uzyskanego plonu. Wyniki badań potwierdziły założoną hipotezę badawczą, że nawożenie nawozami azotowymi wzbogaconymi w siarkę w większości przypadków przynosi wyższą efektywność w stosunku do stosowania prostych nawozów azotowych. W warunkach Polski większą efektywność produkcyjną i ekonomiczną wykazywały nawozy płynne. RSM zalecany jest w uprawie pszenicy, a RSMS w uprawie rzepaku. W doświadczeniach niemieckich i czeskich efektywniejszym nawozem okazał się stały mocznik wzbogacony w siarkę.

Łączymy naukę i rolnictwo

Na samym początku realizacji projektu odnotowaliśmy bardzo obiecujące wyniki badań. Na tej podstawie zainicjowaliśmy szereg działań inwestycyjnych, których celem miało być stworzenie nowych formuł nawozowych, zawierających siarkę. Strategia wdrażana od dłuższego czasu, przez „PUŁAWY” zakłada współpracę z naukowcami i odbiorcami końcowymi – rolnikami. Mając to na uwadze podjęliśmy się realizacji zakończonego właśnie 5-letniego projektu, aby dostarczyć polskiemu rolnictwu innowacyjnych technologii do upraw rolnych.

Kształtujemy globalne relacje biznesowe

Warto wspomnieć, że w ramach inicjatywy Mega Projekt ściśle współpracowaliśmy z placówkami naukowymi z Polski, Czech i Niemiec: IUNG PIB Puławy/Wrocław, INS w Puławach, ZUT w Szczecinie, Instytutem Niemieckim w Mecklenburgu, Instytutem Praskim w Czechach oraz partnerami handlowymi: UNIBALTIC AGRO, AGRO BALTIC, AGRO CS i AGROCENTRUM Sp. z o.o.

Obecnie kończymy I etap budowy Nowego Kompleksu Nawozowego. Dzięki realizację tego przedsięwzięcia możliwe będzie wprowadzenie na rynek nowych nawozów azotowych z dodatkiem siarki.