Nowe inwestycje, większy potencjał

| Perspektywy i inwestycje |

W naszych Zakładach trwają właśnie dwie szeroko zakrojone inwestycje. Jednocześnie powstają dwie nowoczesne instalacje. Pierwsza z nich produkować będzie nasze nawozy stałe PULGRAN® / PULGRAN® S. Wraz z nią budujemy cały kompleks logistyczno-dystrybucyjny. Dzięki nowoczesnym technologiom pakowania, składowania i obsługi załadunku produktów powstałych na nowej instalacji, kompleks pomoże nam zwiększyć potencjał naszej produkcji.

PULGRAN®

Otrzymywany na bazie roztworu mocznika nawóz mineralny nie będzie już granulowany przestarzałą metodą wieżową. Dzięki temu nasz produkt stanie się idealny do rozsiewania na bardzo szerokich ścieżkach technologicznych.

PULGRAN® S

Nawóz otrzymywany na bazie mocznika i siarczanu amonu dostarcza roślinom uprawnym azot i siarkę przy jednorazowej aplikacji. Stosując go nie tylko pod rośliny siarkolubne, ale również pod inne uprawy popularne w naszej strefie klimatycznej, można spodziewać się bardzo dobrych efektów takiego nawożenia.

Dzięki nowej inwestycji nasze łączne, roczne zdolności produkcyjne tych dwóch nawozów wynosić będą ok. 160 tys. ton. Struktura produkcji nawozów będzie się kształtowała w zależności od zapotrzebowania rynkowego. Produkty chcemy oferować zarówno na rynek krajowy, jak i na eksport.

PULASKA®

Druga z powstających właśnie w naszych Zakładach instalacji produkować będzie roztwór mieszaniny i siarczanu amonu. Będzie to nasz dwuskładnikowy nawóz płynny PULASKA®.Dostarcza on roślinom uprawnym azot i siarkę przy jednorazowej aplikacji. Po zmieszaniu go 1:1 z naszym innym nawozem RSM® powstanie produkt, który jest znany i bardzo powszechny w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Dzięki nowej instalacji będziemy mogli rozpocząć dostosowaną do potrzeb rynkowych produkcję wspomnianych nawozów płynnych – RSM®, RSM®S, PULASKA®. Uelastycznimy też produkcję chemicznych produktów płynnych redukujących emisję tlenków azotu (AdBlue® oraz PULNOx®) stosowanych np. przez spalarnie, elektrownie, elektrociepłownie, czy cementownie.Druga z naszych inwestycji jest właśnie na etapie instalacji wielkich zbiorników dla produktów płynnych.