Grupa Azoty PUŁAWY i puławski „Chemik” dalej razem

| CSR, Dobre Praktyki, Nasze zakłady |

Grupa Azoty PUŁAWY i Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie będą kontynuować wieloletnią współpracę. Umowę patronacką w dniu jubileuszu 50-lecia Szkoły podpisali jej dyrektor Henryk Głos oraz – w imieniu PUŁAW – prezes Jacek Janiszek oraz członek zarządu Andrzej Skwarek.

Grupa Azoty PUŁAWY w sformalizowany sposób współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych od 1 września 2011 r., kiedy to podpisana została pierwsza umowa patronacka. Nasza spółka zadeklarowała w niej zatrudnianie minimum 10 absolwentów szkoły rocznie, jednak każdego roku liczba jest dużo wyższa. Łącznie od zawarcia umowy w 2011 r. do końca 2016 r. pracę w zakładach  podjęło 189 absolwentów szkoły, czyli średnio ponad 30 osób rocznie. Dodatkowo realizowane są praktyki zawodowe – tylko w tym roku  przyjęliśmy na nie 61 uczniów.

Podpisana dziś, 22 września 2017 r. umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2020 r.

Współpraca Grupy Azoty PUŁAWY z puławskim Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie to dobry przykład kontaktów naszej firmy ze szkołami i uczelniami. Szkoła kształci w kierunkach odpowiadających działalności naszej spółki, która z kolei doposaża pracownie oraz funduje stypendia  i nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach. Przekłada się to na lepsze przygotowanie przyszłych kadr oraz większą motywację do pracy w PUŁAWACH.

Wszyscy uczniowie kierunku technik technologii chemicznej oraz część uczniów innych kierunków (m.in. technik analityk, technik elektryk) odbywają praktyki w Grupie Azoty PUŁAWY. Ponadto część absolwentów przyjmowana jest po szkole na staż zawodowy, najlepsi są potem przyjmowani do pracy, dzięki czemu w momencie zatrudnienia mają oni nie tylko wykształcenie kierunkowe i praktykę, ale też ukończone szkolenie stanowiskowe uprawniające do samodzielnej pracy.

 – Długofalowa współpraca Grupy Azoty PUŁAWY i Zespołu Szkół Technicznych jest pod wieloma względami modelowa i stanowi znakomity przykład kooperacji polskiego biznesu i nauki. Została wprowadzona także w innych miastach, w których funkcjonują spółki Grupy Azoty. Umowa patronacka bez wątpienia przynosi korzyści obu stronom – perspektywa pracy w renomowanej firmie, jaką jest Grupa Azoty PUŁAWY, powoduje, że ZST ma dobrych kandydatów, to z kolei wpływa na poziom kształcenia, ranking szkoły oraz jej bardzo wysoką pozycję wśród wszystkich techników w województwie lubelskim.
My natomiast mamy dobrze przygotowanych pracowników, którzy znają instalacje jeszcze z okresu nauki szkolnej i po rozpoczęciu pracy zawodowej szybko wdrażają się do powierzanych im zadań
mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

– Zespół Szkół Technicznych od zawsze był związany z puławskimi „Azotami”. Młodzież początkowo kształciła się tylko na potrzeby tej firmy. Do dziś największym pracodawcą dla naszych absolwentów jest Grupa Azoty PUŁAWY. Jesteśmy dla spółki kuźnią kadr nie tylko w dziedzinie technologii chemicznych czy analityki, ale również informatyki, teleinformatyki, mechaniki i elektryki – podkreśla Henryk Głos, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

Warto przypomnieć, że historia dzisiejszego Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach sięga 1964 roku, kiedy to przy budującym się kombinacie nawozowym utworzono Zasadniczą Szkołę Przyzakładową. Nabór do trzech pierwszych klas o specjalności „aparatowy procesów chemicznych” przeprowadził Dział Kadr i Szkolenia Zakładów Azotowych w Budowie. Trzy lata później powołano do życia Zespół Szkół Chemicznych, a jego patronką została Maria Skłodowska-Curie. W 1990 roku szkołę przemianowano na Zespół Szkół Technicznych. Wskutek zmian gospodarczych, społecznych i politycznych dokonujących się w Polsce z dniem 1 lutego 1990 roku szkoła przyzakładowa została przekazana przez zakłady azotowe Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Obecnie jej organem prowadzącym jest Powiat Puławski.