Nowa jakość raportowania

| Perspektywy i inwestycje |
Instalacja Odsiarczania Spalin PUŁAWY

„PUŁAWY” przywiązują szczególną wagę do wartości zrównoważonego rozwoju. Dlatego przedsiębiorstwo wprowadziło raport wg GRI, pozwalający na kompleksowe podsumowanie jego oddziaływania w różnych obszarach funkcjonowania.

Global Reporting Initiative (GRI) to niezależna instytucja zajmująca się profesjonalnie promocją i pracami nad zrównoważonym rozwojem. Opracowany przez nią model raportów dotyczących działalności finansowej i pozafinansowej jest aktualnie najlepszy na świecie i jest wykorzystywany przez wiele branż, w tym głównie chemiczną.

Grupa Azoty „PUŁAWY” wykonały raport za rok obrotowy 2011/12 na poziomie B, pośrednim między poziomem A (najbardziej wymagającym), a C (podstawowym). Ze względu na to, iż jest to debiut, firma zawarła w nim również wyniki lat obrachunkowych począwszy od 2009/10 do pierwszego półrocza 2012/13 włącznie.

Główną motywacją Grupy Azoty „PUŁAWY” do stworzenia takiego sprawozdania była chęć umożliwienia swoim interesariuszom kompleksowego wglądu do interesujących ich danych z zakresu działań nie tylko biznesowych, ale również na rzecz społeczeństwa oraz ochrony środowiska, tak ważnej w działalności firm z branży chemicznej.