Nowa instalacja w Chorzowie

| Perspektywy i inwestycje |

Zakłady Azotowe „CHORZÓW” rozpoczęły w dniu wczorajszym produkcję stearyny, gliceryny i destylowanych kwasów tłuszczowych. Po zakończeniu realizacji inwestycji, o wartości 65 mln złotych, zakłady w Chorzowie zyskały jedyną w Polsce instalację do przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych.

„CHORZÓW” stawia na innowacje

Nowa linia produkcyjna wykorzystuje surowce odnawialne, które do tej pory były niezwykle rzadko stosowane w polskiej chemii. Ponadto uruchomienie instalacji wpisuje się w strategię rozwoju całej Grupy Azoty „PUŁAWY” S.A. Od kilku lat „PUŁAWY” podkreślają znaczenie rozwoju w kierunku wytwarzania bioproduktów, które możemy wykorzystywać w nowych obszarach biznesowych. Przedsięwzięcia tego rodzaju, jak zakończone właśnie w Chorzowie, stanowią również odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby klientów.

Początek inwestycji w oleochemii

W instalacjach oleochemicznych (takich jak uruchomiona w Chorzowie) przerabia się surowce naturalne do półproduktów. Są one następnie wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu, począwszy od branży spożywczej, poprzez farmację, po branżę paliwową i przemysł chemiczny. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na produkcję estrów metylowych kwasów tłuszczowych, które znajdują zastosowanie jako dodatek do paliw.

Jedyny w kraju producent stearyny

Oddanie do użytku Instalacji Przerobu Tłuszczów Zakłady Azotowe „CHORZÓW” S.A. są od dziś jedynym w kraju przedsiębiorstwem wytwarzającym stearynę. Produkt ten znajduje zastosowanie w przemyśle gumowym, świeczkarskim, chemicznym, farmaceutycznym, górniczym. Bez stearyny trudno wyobrazić sobie produkcję kauczuków, gumy, świec i mas zalewowych do zniczy.

Odpowiedź na potrzeby rynku

Wydział Przerobu Tłuszczów posiada zdolność przerobową 16 tysięcy ton surowca rocznie! Produkowana w Chorzowie stearyna, pochodzić będzie z procesu uwodornienia kwasów tłuszczowych. Na początku, będą one otrzymywane z tłuszczów zwierzęcych. W dalszej perspektywie zamierzamy w ramach instalacji przetwarzać również oleje roślinne.

Odpowiadając na zapotrzebowanie konkretnych odbiorców na produkt o zróżnicowanych parametrach, oferowana będzie stearyna o żądanej liczbie jodowej w zakresie od 1 do 20 g l2/100g, o niskiej zawartości kwasów o łańcuchach < C16.