Niski plon zbóż – błędy, których można uniknąć

| Rynek polski |

Niski plon zbóż nie musi być spowodowany tylko i wyłącznie złymi warunkami atmosferycznymi. Za obfitość zbiorów odpowiedzialni są producenci rolni. Problem ten daje się jednak skutecznie wyeliminować. Oto najczęstsze błędy popełniane podczas sadzenia i kultywacji zboża.

Niewłaściwy odczyn gleby

Nad wyraz częstym błędem popełnianym przez rolników jest bagatelizowanie równowagi chemicznej gleby. Niedobór wapnia w glebie prowadzi do jej zakwaszenia. Mimo intensywnego nawożenia, rośliny nie mogą w tym środowisku pobierać składników odżywczych. W kwaśnym środowisku powstają związki nierozpuszczalne w wodzie, a więc nieprzyswajalne dla roślin.

Złe nawożenie

Producenci rolni dodatkowo przyczyniają się do zmniejszenia plonu poprzez zbyt intensywne stosowanie nawozów azotowych, zapominając o potrzebie stosowania wapna nawozowego. To, w jaki sposób rośliny wykorzystają składniki mineralne w glebie zależy w dużej mierze od sposobu i czasu zaaplikowania nawozu. Zbyt duża jednorazowa jego dawka może zbyt mocno zakwasić glebę lub doprowadzić do wymycia azotu wraz z wodami opadowymi. W każdym przypadku, azot nie zostanie przez rośliny właściwie zaabsorbowany.

Zły wybór odmiany

Część rolników dokonując ekonomicznej kalkulacji decyduje się na obsianie swoich pól roślinami o spodziewanych wysokich cenach skupu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rośliny będą plonować tak samo dobrze na tych samych glebach. Nie ma więc znaczenia, że pszenica, którą próbujemy uprawiać osiąga zawrotne ceny, skoro daje bardzo niski plon. Chcąc optymalnie wybrać odmianę uprawianego zboża, producent może posłużyć się Listą Zalecanych Odmian – różnym w zależności od województwa zestawieniem najlepiej plonujących w danym regionie kraju roślin.

Zbyt późny wysiew

Wraz z opóźnieniem terminu siewu, obniża się na przykład temperatura powietrza, która z kolei negatywnie wpływa na wzrost i rozwój zbóż, w efekcie plon znacząco się obniża. Ziarno wysiewane późną jesienią, szczególnie, gdy pozostaje nieprzykryte ziemią, jest narażone na uszkodzenia przez przymrozki. Dodatkowo, warto pamiętać, że część z odmian zbóż zupełnie nie nadaje się do późnych siewów. Mowa tu o odmianach o niskiej mrozoodporności.