Niestabilność w rosyjskim rolnictwie

| Rynki zagraniczne |

Porównując warunki pracy fabryk traktorów w Rosji i Kanadzie, można zauważyć, że najważniejszą różnicą, wpływającą negatywnie na konkurencyjność przemysłu rosyjskiego są koszty obsługi kredytów i pożyczek w rosyjskich bankach, finansujących produkcję.

Już rok temu całkowity koszty kredytów w Rosji były gigantycznie wysokie w porównaniu z głównymi konkurentami na rynkach globalnych. Jednak od tamtego czasu Centralny Bank Federacji Rosyjskiej podniósł główną stopę procentową aż o 70%! Dzisiaj koszty kredytów dla rolnictwa, dla przemysłu, dla zwykłych obywateli jest na tyle wysoki, że skutecznie hamuje produkcję przemysłową, i gdyby nie osłabienie rubla, taka polityka rosyjskich ekonomistów doprowadziłaby do załamania produkcji towarowej w Rosji.

Wpływ rosnących kursów walut

Ponadto, słaby rubel ma negatywny wpływ na rolnictwo, które w Rosji jest w dużym stopniu uzależnione od importowanych maszyn i nawozów. Producenci muszą brać pod uwagę rosnące koszty pozyskiwania sprzętu i nawozów mineralnych importowanych z zagranicy, i włączać je do proponowanej ceny wytwarzanych przezeń produktów.

W rezultacie, pierwotny zamiar władz rosyjskich – ukarać embargiem żywnościowym europejskich i amerykańskich rolników i jednocześnie zachęcając rodzimych do zwiększonej efektywności, ograniczając konkurencję na rynku – póki co nie działa.