Nawozy to podstawa

| Perspektywy i inwestycje |

Wielu może odnieść błędne wrażenie, że dominująca rola rolnictwa w strukturze gospodarczej Polski to element zamierzchłej przeszłości. Jednak w obliczu wciąż rosnącego zaludnienia naszej planety, zaczyna odgrywać ono strategiczną rolę – szczególnie w kontekście produkcji żywności. Czy możemy zatem w obliczu stojących przed rolnictwem wyzwań poprzestać na tradycyjnych metodach upraw?

Agro = biznes

Aby móc mówić o efektywnym rolnictwie nie wystarczy mieć na myśli jedynie nowoczesnych narzędzi rolniczych. Kluczowymi kwestiami są tu zaawansowana technologia produkcji wysokojakościowych nawozów oraz adekwatne metody zarządzania, potrzebne nie tylko w przemyśle. ZA „PUŁAWY” stawiają na oba te fundamenty.

factory/fot. photpin.comEfektywne technologie

Dzięki zmodernizowanym instalacjom, potrzebujemy do produkcji tony amoniaku tylko 845 m3 gazu (średnia światowa zapotrzebowania na „błękitne paliwo” jest wyższa aż o 30%). Ponadto ZA „PUŁAWY” w ostatnim czasie zwiększyły produkcję mocznika z 940 000 do 1 250 000 ton, co daje nam drugie miejsce w Europie. Warto zauważyć, że osiągnięcie tych wyników ma miejsce mimo stosunkowo wysokiej ceny gazu, stanowiącego podstawę w procesie wytwarzania ww. produktów.

Wiedza to podstawa

Inwestycje w kapitał intelektualny, to przejaw długofalowej strategii ZA „PUŁAWY”, bo tylko dzięki wzrostowi kompetencji pracowniczych możliwe jest osiąganie kolejnych strategicznych celów. Dzięki budowie Centrum Kompetencji we współpracy z instytutami badawczymi zajmującymi się kwestiami związanymi z rolnictwem, szkołami wyższymi i stowarzyszeniami branżowymi, możliwe jest kształcenie nie tylko własnej kadry, ale także rozwijanie szeroko pojętego doradztwa z zakresu nowoczesnego prowadzenia gospodarstwa. To właśnie w tym obszarze są potrzebne solidne metody zarządzania produkcją rolną, których mechanizmy są od dawna wykorzystywane w przemyśle i usługach.

agriculture/fot. photpin.comCo z tą żywnością?

W obliczu globalnych problemów związanych z produkcją i dystrybucją żywności, należy pamiętać, że modernizacja rolnictwa, które mogłoby zapewnić maksymalizację samowystarczalności to proces powolny i potrzebujący wsparcia zarówno od strony wytwórstwa, jak i przetwórstwa. Jest to konieczne również w Europie, dokąd aktualnie jest importowana żywność w postaci ekwiwalentu aż 35 mln ha. Jednak dzięki wzrostowi jakości nawozów, ich umiejętnemu stosowaniu oraz masowej produkcji, jest możliwa redukcja problemów związanych z brakiem żywności. ZA „PUŁAWY” aktywnie działają na tym polu i, realizując kolejne przedsięwzięcia, wdrażają założenia rzetelnej opieki nad produktami nawozowymi w całym łańcuchu ich funkcjonowania – od momentu produkcji aż po ich końcowe zastosowanie.