Nawożenie z rozwagą

| Ochrona środowiska |

W opublikowanym niedawno raporcie dotyczącym wdrażania Dyrektywy Azotanowej na terenie UE można znaleźć zasadniczo dobrą wiadomość – zawartość związków azotu w glebie i wodach gruntowych obniża się, a rolnicy wykorzystują azotany w coraz bardziej zrównoważony sposób.

Co za dużo, to nie zdrowo

Zarówno niekontrolowane zużycie nawozów azotowych, jak i odchody zwierząt hodowlanych przyczyniła się do znacznych i niekorzystnych zmian w ekosystemie (zanieczyszczenie powietrza, wody, gruntów, nadmierna eutrofizacja). W związku z tym w 1991 r. przyjęto Dyrektywę Azotanową, mającą na celu regulacje wykorzystania związków azotu.

Przed Unią są wciąż wyzwania

Do aktualnych wyzwań w tym zakresie, przed jakimi stoi Unia Europejska należą m.in. problemy tych krajów, gdzie w wysokim stopniu gleby nasycone są azotanami (Wielka Brytania, Malta, Belgia). Ponadto 40% jezior na terenie UE dotyczy kwestia nadmiernej eutrofizacji, gdzie w Holandii wskaźnik ten osiąga wartość niemal 100%. I pomimo, iż coraz większa liczba rolników uprawiających zboża świadomie wykorzystuje azotany do nawożenia pól, to jednak problem cały czas dotyczy sektora ogrodnictwa, hodowli żywego inwentarza oraz upraw wysokoenergetycznych roślin, wykorzystywanych do produkcji m. in. biopaliw.

Nawozimy azotem. A co potem?

Aby móc w pełni efektywnie korzystać z właściwości nawozów azotowych, nie ryzykując szkodliwego wpływu na środowisko, jest potrzebna wiedza. Chodzi o umiejętność aplikacji preparatów, stosowania ich we właściwej ilości, dopasowywania do aktualnych warunków pogodowych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom powstają inicjatywy, takie jak np. Centrum Kompetencji, powołane do życia przez Grupę Azoty „PUŁAWY”, którego celem jest m.in. edukacja rolników, tworzenie kadr doradców rolnych oraz prace badawcze nad efektywnymi metodami wykorzystania azotu w procesach nawożenia. Dzięki temu zrównoważone rolnictwo, oparte nie tylko na środkach, ale przede wszystkim na wiedzy, ma szansę pozytywnie oddziaływać na otaczające nas środowisko.