Nawożenie z głową

| Ochrona środowiska |

Aby uzyskać wysokie i dobrej jakości plony, nie wystarczy samo stosowanie nawozów. Trzeba jeszcze wiedzieć jak je aplikować, aby móc wykorzystać zawarte w nich substancje.

Gruntowna znajomość potrzeb

Aby efektywnie wykorzystać związki zawarte w nawozach, należy dobrze poznać zasobność i odczyn gleby. Dlatego konieczne jest co 4-5 lat wykonywanie analiz chemicznych, które pozwalają nam dopasowywać ilość i jakość dozowanych preparatów. Poziom wskaźników może się różnić w zależności od tego czy np. stosujemy obornik, gnojowicę, czy też wapnowanie.

Czas to efekt

Nawozy azotowe, warto aplikować krótko przed siewem lub we wczesnych fazach rozwoju roślin w celu optymalnego wykorzystania ich właściwości. Dzięki temu umożliwiamy szybkie pobieranie azotu (w glebie ulega dynamicznemu przemieszczaniu się). Warto też całkowitą dawkę tego pierwiastka podzielić na 2-3 części i dozować preparaty w momentach ich największej absorpcji. Rośliny w większości przypadków pozyskują azot z gleby, dzięki systemowi korzeniowemu, dlatego nawożenie doglebowe jest bardzo istotnym elementem właściwego prowadzenia upraw.

Chrońmy przyrodę

Jak wiadomo nadmiar nawozów azotowych jest często wypłukiwany przez m.in. deszcze czy roztopy na polach, do wód gruntowych. W konsekwencji zasilają pobliskie zbiorniki wodne, powodując ich eutrofizację. Dlatego należy pamiętać o zachowywaniu odpowiednich odległości między jeziorami czy stawami a nawożonymi gruntami. Nie powinno się stosować żadnych preparatów azotowych w odległości 5 m w przypadku cieków wodnych, kanałów, rowów oraz jezior i stawów o pow. do 50 ha, a w przypadku większych zbiorników, morskiego pasa nadbrzeżnego czy ujęć wody bezpieczny dystans wynosi 20 m.