NAWOŻENIE AZOTEM WARZYW W UPRAWIE POLOWEJ ORAZ SADÓW (1)

| Rolnictwo |

Nawozy mają najwyższą plonotwórczą efektywność spośród wszystkich czynników intensyfikacji produkcji rolnej. W Polsce wynosi ona od 30 do 60% całości przyrostu plonów roślin. Jednakże produkcja nawozów, w tym głównie azotowych, jest bardzo energochłonna, co wiąże się z ich stosunkowo wysoką ceną. Wysoki wzrost cen nawozów w stosunku do niższego wzrostu cen produktów rolnych był w naszym kraju na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyczyną ponad trzykrotnego spadku nawożenia (NPK). W Polsce od 1993 roku nawożenie mineralne, najbardziej azotowe, zaczęło wzrastać i obecnie osiągnęło średnio ok. 130 kg NPK/ha. W najbliższym dziesięcioleciu przewiduje się dalszy powolny wzrost dawek wnoszonych nawozów mineralnych.

Wzrost poziomu nawożenia z jednej strony przyniesie niewątpliwie wymierne korzyści związane z uzyskiwaniem wyższych plonów roślin o wysokich parametrach jakościowych, z drugiej zaś – wpłynie także na zwiększenie kosztów nawożenia.

Producenci rolni będą poszukiwali zatem nawozów relatywnie tanich, charakteryzujących się jednocześnie wysoką efektywnością jednostkową. Takim nawozem niewątpliwie jest płynny nawóz azotowy o nazwie roztwór saletrzano-mocznikowy RSM®. Polscy rolnicy coraz bardziej doceniają wielostronne korzyści ekonomiczne i agrochemiczne występujące przy jego stosowaniu. Na wzrost zużycia RSM® w kraju wywiera niewątpliwie wpływ coraz lepsza sieć magazynowo-aplikacyjna i przekonanie się producentów rolnych o jego zaletach.