Nasze miejsce na rynkach po 2012 roku

| Rynek polski, Rynki zagraniczne |

Minione dwanaście miesięcy, to dla Zakładów Azotowych w Puławach okres wytężonej pracy. Wykorzystaliśmy ten czas po to, aby umocnić naszą pozycję na rynkach i stworzyć warunki, w których oferujemy klientom produkty coraz wyższej jakości, przy jednoczesnym poszukiwaniu nowych rozwiązań, atrakcyjnych dla naszych odbiorców.

Umacniamy się w Europie i na świecie

Same „PUŁAWY” posiadają obecnie 12% zdolności produkcyjnych mocznika w Unii i są zaraz po norweskim koncernie Yara, drugim jego producentem w Europie. W zakresie produkcji saletry amonowej oraz RSM (Roztwór Saletrzano – Mocznikowy) realizujemy ok. 10% zdolności Unii w zakresie wytwarzania tych dwóch elementów, co sytuuje nas na trzecim miejscu w Europie!

Roztwór ten, w najbliższej przyszłości, wzbogacany o siarkę stanowił będzie ciekawą propozycję „PUŁAW” dla segmentu Agro. Od jakiegoś czasu obserwujemy interesującą tendencję. Nawóz płynny – RSM dynamicznie zdobywa rynek. Chcąc zatem skutecznie odpowiedzieć na tę aktualną sytuację i uprzedzając zmiany na rynkach, inwestujemy w rozwój infrastruktury transportowej i możliwość przechowywania roztworu saletrzano-amonowego u odbiorców.

Number one in the Polish chemical market/fot. freepik.comKształtujemy brandy produktów „PUŁAW”

Odpowiedzią na oczekiwania rynku jest również propozycja mocznika granulowanego, uzupełnionego o siarkę oraz podstawowy nawóz dla rynków w naszej strefie klimatycznej czyli saletra amonowa. W 2013 wprowadzimy zatem nowe produkty w ramach inwestycji Nowy Kompleks Nawozowy o nazwie: PULASKA i PULGRAN. Pojawiają się w naszej ofercie kolejne, nowe brandy produktowe: PULAN, PULREA, PULSAR, RSM S, PULMIX, IMPULS, PULSAN, PULNOX, Likam.

Stawiamy na nowoczesne technologie

W ostatnim okresie coraz intensywniej rozwijamy również projekty biotechnologiczne. Niezwykle istotny z punktu widzenia strategii rozwoju Spółki jest projekt realizowany wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych, a dotyczący ekstrakcji surowców roślinnych w warunkach nadkrytycznych z wykorzystaniem CO2. Produkty tej ekstrakcji mają szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, medycynie naturalnej i przemyśle spożywczym.

technology/fot. freepik.comInną inicjatywą, w którą zaangażowaliśmy się w minionym roku, jest projekt odtworzenia gleby, która została zdegradowana w czasie prac poszukiwawczych gazu łupkowego. Głównym jego celem jest wykorzystanie urobku powiertniczego i elementów wchodzących w skład zużytych płuczek wiertniczych do wytworzenia mieszanki, która posiadałaby właściwości środka poprawiającego jakość gleby. Do zrealizowania tego zadania autorzy projektu proponują użycie osadów z Biologicznej Oczyszczalni Ścieków, funkcjonującej w ramach Zakładów Azotowych „PUŁAWY”.

Nadal mocno inwestujemy

Grupa „PUŁAWY” wciąż bardzo dużo inwestuje również w obszarach innowacyjnych i proekologicznych. Kończymy obecnie rozruch technologiczny najnowocześniejszej instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną – pierwszej takiej w Europie, trzeciej na świecie! „PUŁAWY” na realizację tej proekologicznej inwestycji pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych. Realizacja przedsięwzięcia, wraz z instalacjami pomocniczymi i nowym kominem, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza takich jak: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły o około 8 600 ton rocznie. Oznacza to zredukowanie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ponad 80 proc!

Expanding our UAN sales network/fot. freepik.comRozbudowa Grupy „PUŁAWY”?

Nie rezygnujemy też z rozwoju w oparciu o kolejne przejęcia, po to by dostarczać naszym klientom jak najszerszą gamę produktów, bowiem chcemy podnosić ich wartość, a tą drogą wzmacniać pozycję całej Grupy „PUŁAWY”.