Najnowocześniejsi w Europie!

| Nasze zakłady |
Instalacja Odsiarczania Spalin PUŁAWY

8 lipca 2013 roku, w naszych Zakładach miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Oddano bowiem do użytku pierwszą tej klasy w Europie i trzecią na świecie Instalację Odsiarczania Spalin w technologii mokrej amoniakalnej oraz dwie inwestycje w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego – Instalację do produkcji nawozów płynnych z dodatkiem siarki (PULASKA®, RSM®S) oraz Centrum logistyczne dla nawozów granulowanych.

Inwestujemy w rozwój

Nakłady Grupy Azoty „PUŁAWY” poniesione z tytułu zrealizowanych projektów wynoszą łącznie prawie ponad 360 mln złotych. W przyszłym roku nastąpi uruchomienie kolejnych dwóch inwestycji: Instalacji do Produkcji Nawozów Granulowanych (PULGRAN®, PULGRAN®S), wchodząca w skład Nowego Kompleksu Nawozowego oraz Stokaż Amoniaku o budżecie 108,5 mln zł.

W uroczystości, która miała miejsce 8 lipca, udział wzięli: Włodzimierz Karpiński-Minister Skarbu Państwa, Paweł Jarczewski-Prezes Zarządu Grupy Azoty, oraz przedstawiciele władz Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY”. Prezes Zarządu Grupy Azoty-Paweł Jarczewski podkreślił, że projekty inwestycyjne realizowane przez „PUŁAWY” stanowią dowód, że polska chemia może być i jest innowacyjna.

Nowoczesne „PUŁAWY”

Nowa Instalacja Odsiarczania Spalin jest jedną z pierwszych na świecie instalacji w technologii mokrej amoniakalnej. Dzięki tej inwestycji będzie możliwa redukcja emisji zanieczyszczeń z elektrociepłowni do atmosfery o ponad 80%! Produktem ubocznym przy tej technologii będzie siarczan amonu, który znajdzie zastosowanie w produkcji nawozów z siarką, w ramach Nowego Kompleksu Nawozowego.

Zdaniem nowego prezesa Zarządu Grupy Azoty „PUŁAWY”-Mariana Rybaka, nowe inwestycje w Puławach, stanowią odpowiedź na zbadane wcześniej potrzeby rynku rolnego w środkowej Europie. Zakończone niedawno badania potwierdziły potrzebę wzbogacania gleby w siarkę. Wytwarzane przez „PUŁAWY” nawozy płynne, a wkrótce również granulowane, zapewnią ten ważny dla wielu upraw pierwiastek.

Ukończono także realizację Nowego Centrum Logistycznego-części nowej wytwórni do produkcji nawozów granulowanych na bazie mocznika i siarki. Nowy obiekt wyposażony jest w nowoczesną pakownię o łącznej zdolności załadowczej ponad 240 ton/h i magazyn, który może pomieścić nawet 13 000 ton nawozów.

W trosce o środowisko

Podstawowym celem realizacji projektów inwestycyjnych w Grupie Azoty „PUŁAWY” jest zwiększenie efektywności produkcyjnej. Równocześnie chcemy, aby nasze instalacje spełniały najwyższe standardy jakości i troski o środowisko naturalne.

W ciągu ostatnich lat „PUŁAWY” znacząco zredukowały ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz tzw. zanieczyszczeń ściekowych. Od 1985 roku Spółka zredukowała zanieczyszczenia pyłowe aż o 94%, zanieczyszczenia ściekowe o 70%, a zanieczyszczenia gazowe o 53%! Oddawana do użytku nowa Instalacja Odsiarczania Spalin obniży koncentrację stężeń SO2 z 3000 mg/m3 do poziomu poniżej 200 mg/m3.

Lider innowacji

Inny istotnym zadaniem, który ma poprawić efektywność produkcji jest zakończenie 28 czerwca 2013 roku inwestycji dotyczącej zakupu nowej turbosprężarki powietrza, podnoszącej sprawność produkcji amoniaku na Wydziale Amoniaku II w Zakładzie Nawozów. Koszt tej inwestycji to 24,5 mln zł. Dzięki niej tworzymy w tym węźle warunki do intensyfikacji zdolności produkcyjnej o 15%!

Wszystkie zakończone i planowane projekty inwestycyjne podnoszą nasza konkurencyjność na rynkach, zarówno polskim, jaki i globalnym. Dzięki realizacji projektów innowacyjnych, umacniamy swoją pozycję w czołówce przedsiębiorstw nawozowo-chemicznych w Europie i na świecie.