Najbliższe lata na rynku nawozów fosforowych

| Produkty |

Rosnąca produkcja nawozów mineralnych stanowi odpowiedź na wzrost populacji na naszej planecie i zwiększające się zapotrzebowania żywnościowe ludzkości. Najnowsze badania wykazują, że w najbliższych latach 2015-2022, czeka nas rozwój rynku nawozów fosforowych. Czego w takim razie powinny spodziewać się firmy i inwestorzy?

Fosfor jest jednym z głównych składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Współczesne rolnictwo wykorzystuje nawozy fosforowe, w celu zmaksymalizowania plonów.

Rosnąca konsumpcja mleka oraz mięsa, spowodowały wzrost zapotrzebowania na pasze. W konsekwencji napędza to rozwój rynku nawozów fosforowych na świecie. Ten trend powinien się utrzymać, co jest niezwykle istotne dla przedsiębiorstw branży nawozowo-chemicznej planujących działania inwestycyjne.

Globalny rozwój

Rozwój rynku nawozów fosforowych obejmuje nie tylko liderów produkcji nawozów – Stany Zjednoczone, Chiny oraz państwa Unii Europejskiej. Także rynki wschodzące takie jak Indie, Bangladesz, Indonezja, czy Pakistan zgłaszają rosnące zapotrzebowanie na nawozy fosforowe. Popyt na te produkty, zdaniem analityków, powinien utrzymać się na zbliżonym poziomie w okresie najbliższych siedmiu lat.

Wytwarzanie nawozów fosforowych stanowi obecnie jeden z najszybciej rozwijających się obszarów w produkcji nawozów mineralnych w regionie Azji i Pacyfiku. Eksperci oceniają, że Unia Europejska pozostanie wiceliderem w skali globalnej. Dodatkowo warto podkreślić, że prognozowany wzrost zapotrzebowania na nawozy w USA i Chinach, będzie nadal związany z dążeniem supermocarstw do samowystarczalności żywieniowej.

Nowe możliwości

Na rozwój rynku nawozów fosforowych miały również wpływ dotacje rządowe oraz rosnąca ilość inwestycji w rolnictwie. Polityka władz poszczególnych państw zaczyna odgrywać coraz większą rolę, dyktując tempo rozwoju rynku, poprzez wpływanie na ceny oraz dystrybucję nawozów.

Warto zaakcentować obserwację ekspertów, dotyczącą istnienia ogromnych możliwości poprawy produktywności przemysłu nawozów fosforowych na rynkach wschodzących, takich jak Indie (które są trzecim największym konsumentem nawozów), poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii i lepsze zarządzanie procesami.

To będzie dobre siedem lat

Pomimo zagrożeń, takich jak wspieranie nawożenia naturalnego oraz rygorystyczne przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska wprowadzane w niektórych krajach, producenci nawozów fosforowych mogą z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Zapotrzebowanie na nawozy będzie w najbliższych latach rosnąć w gwałtownym tempie, a zaawansowane działania badawczo-rozwojowe, dostarczają rozwiązań w oparciu o nowoczesne technologie, implementowane w procesach produkcyjnych.