Most w Kamieniu nareszcie otwarty

| Nasze zakłady |

Na most w Kamieniu z niecierpliwością czekali kierowcy i mieszkańcy z obu brzegów tego odcinka Wisły. I wreszcie, 17 października, nową przeprawą przejechali pierwsi kierowcy. Co ważne, inwestycja ta znacznie skróci czas przejazdu między województwami lubelskim, świętokrzyskim oraz mazowieckim.

Jedna z kluczowych inwestycji regionu

Most w Kamieniu to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych województwa lubelskiego. Powstał w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747, która łączy drogę krajową nr 19 w woj. lubelskim z drogą krajową nr 9 w woj. mazowieckim. Most stanowi część większego planu, który zakłada budowę sieci dróg dojazdowych do niego – zarówno od strony Lubelszczyzny, jak i Mazowsza.

Nowa przeprawa przez Wisłę ma ponad kilometr długości i prawie 20 metrów szerokości. Koszt inwestycji szacuje się na ponad 215 mln zł, z czego 125 mln zł pozyskano z dotacji unijnych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Pozostałe koszty zostały sfinansowane przez budżety samorządowe Lubelszczyzny i Mazowsza.

Nowy most po przeszło 95 latach

Nowa przeprawa ponownie połączyła oba brzegi Wisły po 95 latach. Poprzednia, drewniana, została spalona we wrześniu 1939 roku. Budowa nowego mostu rozpoczęła się 31 sierpnia 2012 r. Wraz ze zmodernizowaną drogą wojewódzką 747 ułatwi on komunikację Lubelszczyzny z centralną, południową i zachodnią Polską, jak również pozwoli usprawnić dojazd z centrum kraju do przejść granicznych z Ukrainą.