Mocna pozycja rolnictwa w Stanach Zjednoczonych

| Rynki zagraniczne |

Choć w latach 2007-11 udział sektora rolnego w tworzeniu PKB tego kraju wynosił 5%, to jednak produkty rolne stanowią aż 10% towarów eksportowych. W 2012 r. ich wartość wyniosła 141,3 mld USD, a nadwyżka wypracowana przez rolników osiągnęła poziom 38,5 mld USD.

Nowe rynki

Dzięki ożywionej wymianie handlowej z krajami rozwijającymi się, Stany Zjednoczone posiadają ogromne rynki zbytu, umożliwiające im osiąganie takich efektów. Jednym z głównych odbiorców amerykańskiej żywności (w przeważającej części produktów mięsnych) są Chiny. Na początku lat 90. tylko 1% eksportowanych produktów rolnych trafiał do Państwa Środka. Jednak w 2012 r. Chiny odbierały ponad 18% całości eksportu z sektora rolnego USA, o wartości 25 mld USD.

Potrzeba reform

Mimo takich sukcesów, Stany Zjednoczone potrzebują reform, usprawniających system wsparcia dla eksporterów produktów rolnych. Dotyczy to głównie małych i średnich producentów, którzy z powodu braku odpowiednich mechanizmów finansowych, nie są w stanie efektywnie sprzedawać swoich towarów za granicę.

Konieczne zmiany prawne

Innymi potrzebnymi regulacjami są te z zakresu przepisów sanitarnych i fitosanitarnych. Ich większe zunifikowanie pomogłoby uniknąć problemów związanych z groźnymi chorobami roślin i zwierząt, a w konsekwencji z eksportem zakażonych produktów. Warto wspomnieć, iż mimo ogromnego popytu wieprzowiny na rynku chińskim w 2012 r. (sprzedano ponad 431 tys. t o wartości ponad 880 mln USD), jest on zamknięty na amerykańską wołowinę od czasu wykrycia w niej w 2003 r. prionów BSE.