Mniej rosyjskiego zboża

| Rynki zagraniczne |

Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej zredukowało prognozowaną ilość zboża przeznaczonego na eksport w roku 2012/2013 z 15,5 mln ton do 14 mln ton. W roku 2011/2012 zagranicę trafiło go dwa razy więcej, bo 28 mln ton. To komplikuje sytuację na rynku, u naszego wschodniego sąsiada.

Ceny w górę

Powołując się na najnowsze doniesienia, wiadomo, że spodziewana ilość zboża w magazynach na koniec roku 2012/2013 wyniesie 9 mln ton, co daje wynik o wiele niższy od zeszłorocznego (19 mln ton). Skutkiem niskich zapasów jest już odnotowywany wzrost cen: 369 USD za tonę pszenicy w okresie 2012/2013, a 356 USD za tonę pszenicy paszowej. Taka sytuacja ma miejsce na skutek letnich susz na terenie Rosji, których reperkusje będą niedługo jeszcze bardziej odczuwalne.

Less corn from Russia/fot. photopin.comPerspektywa dla Polski

Polscy eksporterzy mogą się szykować do ekspansji na rynkach wschodnich. Prognozy wskazują, że Moskwa będzie musiała importować ok. 2 mln ton zbóż. Należy jednak pamiętać, że pięcioprocentowe cło na ten rodzaj produktów nie uległo na chwilę obecną redukcji.

Rosja działa

Celem zmniejszenia braków zboża, rząd rosyjski wdraża tzw. interwencje programowe, czyli dostarczanie na rynek towarów z zapasów centralnych. W ten sposób w październiku 2012 do obiegu trafiło 1,45 mln ton zboża z rezerw rządowych, a do końca roku planowano uruchomienie jeszcze 3 mln ton. Gdyby w nadchodzącym sezonie zbiory okazały się obfite, Rosja będzie z pewnością chciała odrobić straty. Analizując aktualnie podejmowane działania można skłaniać się ku teorii, że redukcja dotychczasowych strat jest priorytetem w 2013 roku.