Mediolan: Międzynarodowe Forum Rolnicze na EXPO 2015

| Rynki zagraniczne |

W maju w Mediolanie wystartowała Wystawa Światowa EXPO 2015. Wydarzeniu towarzyszą liczne spotkania, podczas których poruszana była m.in. kwestia aktualnych problemów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

Walka z głodem i zmianami klimatycznymi

Spotkanie zorganizowane zostało przez włoskiego ministra ds. rolnictwa i leśnictwa. Stanowiło ono okazję dla przedstawicieli wielu państw do zabrania głosu w temacie działań, koniecznych do podjęcia w zakresie walki z problemem głodu i zmianami klimatu. Przedstawiciele rządów, instytucji międzynarodowych i liderzy Organizacji Narodów Zjednoczonych uznali temat za ważny, szczególnie w kontekście wzrostu światowej populacji i zmian geopolitycznych na naszej planecie.

Podczas spotkania poruszano takie tematy jak: relacje pomiędzy rolnictwem a rozwojem gospodarczym, uwarunkowania kulturowe w procesach produkcji rolnej, czy troska o bezpieczeństwo żywnościowe. W wydarzeniu towarzyszącym Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie, wzięło udział 350 delegatów z całego świata, reprezentujących ponad 100 krajów.