Marketing dźwignią PUŁAW

| Perspektywy i inwestycje |

Nasz sukces jest budowany dzięki wielorakiej aktywności, na wielu płaszczyznach. Ale jego największym wsparciem jest polityka marketingowa. Adresujemy ją do obecnych i przyszłych klientów Zakładów Azotowych „PUŁAWY”.

Primo: rozpoznawalna marka

Najważniejszym zadaniem komunikacyjnym naszego przedsiębiorstwa jest praca nad trwałym zakorzenieniem marki Zakładów Azotowych w Puławach, w świadomości otoczenia biznesowego i pozabiznesowego. Służą temu różnorodne działania marketingowe, wśród których można wymienić choćby wydawanie branżowego czasopisma „Agrolider”, tworzonego m.in. w oparciu o badania lokalnych jednostek naukowych z zakresu rolnictwa, czy organizację licznych konferencji i spotkań podsumowujących współpracę w segmencie nawozowym i chemicznym.

Secundo: dystrybucja

Nie wystarczy wyprodukować atrakcyjne rynkowo produkty i o nich opowiedzieć. Trzeba również zadbać o ich dostawę do klienta oraz w jego najbliższe otoczenie. Jest to możliwe dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji. Składające się na nią podmioty posiadają wysoko rozwiniętą infrastrukturę, doświadczenie oraz ugruntowaną pozycję wśród klientów ostatecznych. Zakłady Azotowe „PUŁAWY”, współpracując ze sprawdzonymi dystrybutorami dają gwarancję sprawnej i rzetelnej obsługi.

Tertio: działania na rzecz branży

Nasza polityka marketingowa zakłada również aktywność w pozaprodukcyjno-sprzedażowych obszarach związanych z profilem ZA „PUŁAWY”. Z tego względu nasi reprezentanci biorą czynny udział w funkcjonowaniu takich międzynarodowych organizacji jak Fertilizers Europe, The European Petrochemical Association, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, The International Fertilizer Industry Association, Nylon-6 Promotional Group czy European Chemical Industry Council. Dzięki temu Zakłady Azotowe „PUŁAWY” aktywnie poszerzają swoje know-how. Stwarza to nam okazję do promocji naszej działalności oraz partycypację w inicjatywach dotyczących handlu międzynarodowego. Daje to możliwość stałej pracy nad wzrostem jakości świadczonych usług, co ma realne przełożenie na efekt końcowy. A jego adresatem jest nasz klient.