Małe ojczyzny liczą się w gospodarce

| Rynki zagraniczne |

Coraz większą rolę w Stanach Zjednoczonych odgrywają lokalne centra żywności. Skupiają one miejscowych producentów, dystrybutorów oraz dostawców usług marketingowych.


Poszerzanie dostępu do rynku

Dzięki funkcjonowaniu tego typu organizacji, wielu producentów rolnych, w tym głównie posiadaczy niewielkich gospodarstw, ma ułatwiony dostęp do rynku. Poprzez możliwości oferowane przez centra, są oni w stanie dotrzeć do nowych odbiorców w regionie oraz poza nim, co nie było możliwe, gdy musieli działać na własną rękę.

Korzyści dla całej branży

Istnienie lokalnych centrów żywności jest ważne nie tylko z punktu widzenia producentów rolnych, ale także konsumentów. Poprzez koncepcję „buy local” zmniejszane są koszty związane z transportem i pośrednictwem, a towary nie tracą na jakości poprzez zbyt długie magazynowanie. Tworzenie centrów napędza również lokalną ekonomię dając nowe miejsca pracy oraz przestrzeń do rozwijania tego typu modelu biznesowego. Aktualnie w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje ok. 168 takich ośrodków.

Znaczenie dla kraju

Rozwój lokalnych centrów żywności ma także znaczenie ze względu na aktualną sytuację na rynku rolno-spożywczym. Coraz mocniej zauważana jest konkurencja ze strony Chin czy Brazylii, dlatego wzmacnianie tej formy wsparcia rolnictwa leży w interesie amerykańskiej gospodarki. Bowiem stworzenie więzi pomiędzy producentami rolnymi a klientami na poziomie lokalnym, wpływa bezpośrednio na wybory konsumentów, dokonywane w czasie codziennych zakupów