Łupkowe nadzieje branży chemicznej

| Produkcja i surowce, Rynek polski |

W obecnym czasie trwają intensywne badania nad komercyjnym wydobyciem gazu łupkowego w Polsce a inwestycje w tym zakresie realizowane są obecnie na imponującą, niespotykaną dotychczas w Polsce skalę. Warto żebyśmy przyjrzeli się bliżej aktualnej sytuacji w temacie wydobycia gaz z łupków.

Poszukiwania trwają na ponad stu koncesjach. Wykonano już ponad 20 odwiertów i trwają prace nad kolejnymi 40. Dla branży chemicznej pozyskiwanie tańszego gazu z rodzimych zasobów ma kolosalne znaczenie. Może uniezależnić nas od dostaw zewnętrznych, podnosząc konkurencyjność produkcji.

Shale gas hopes of the chemical sector/fot. freepik.comOgromna szansa

Od skuteczności prowadzonych obecnie badań zależy przyszłość wielu gałęzi gospodarki. Szybki rozwój całej branży związanej z gazem z łupków, zasadniczo zmieni aktualną sytuację gospodarczą naszego kraju. W przypadku rozpoczęcia intensywnego wydobycia gazu, znacząco powiększymy rodzime zasoby surowców energetycznych. Z kraju posiadającego deficyt, jeżeli chodzi o „błękitne paliwo” i ropę naftową, staniemy się globalnym graczem. Będziemy nie tylko mogli korzystać z własnych zasobów, ale również eksportować gaz z łupków poza granicę Polski.

Obecnie Polska jest liderem w poszukiwaniu gazu z łupków w Europie. Poprzez dążenie do maksymalizacji korzyści płynących z jego wydobycia, liczymy, że staniemy się również liderem w zakresie technologii eksploatacji tego surowca. Stąd już krótka droga do rozpoczęcia sprzedaży gazu za granicę.

Shale gas hopes of the chemical sector/fot. freepik.comNowe możliwości

Zakłady chemiczne staną się w niedalekiej przyszłości jednym z głównych beneficjentów wydobycia gazu z łupków. Postęp technologiczny związany z jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii w Polsce, da nam możliwość udoskonalenia obecnie stosowanych przez nas rozwiązań.

Wspomnieć należy również o realizowanym przez nas projekcie budowy elektrowni gazowo-parowej. Liczymy, że ukończenie budowy siłowni energetycznej w Puławach zbiegnie się z rozpoczęciem procesu komercyjnego wydobycia gazu łupkowego. Wówczas paliwem dla nowej elektrowni będzie polski tani gaz. Ponadto wspólnie z lubelskimi uczelniami i instytutami badawczymi przystąpiliśmy do realizacji projektu, mającego na celu stworzenie podmiotu zajmującego się odzyskiwaniem i regeneracją gleby z terenów powydobywczych, na których prowadzono eksploatację gazu z łupków.

Nie należy wątpić, że łupki w niedalekiej przyszłości doprowadzą nie tylko do surowcowej, ale i geopolitycznej rewolucji.