Lubelskie korzysta z obecności w UE

| Rynek polski |

Minione 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej związane jest ze znaczącymi zmianami gospodarczymi w województwie lubelskim. Od 2004 r. obserwujemy nie tylko rozwój infrastruktury w naszym regionie, ale także wzrost aktywności lokalnych społeczności, pragnących przekształcać otoczenie, w którym żyją.

Rozwój Polski Wschodniej

Port Lotniczy „Lublin” w Świdniku, most na Wiśle w Kamieniu, kompleks sportowy w Parczewie, lokalny odcinek rowerowej „autostrady” Polski Wschodniej czy stadion miejski w Lublinie, to tylko niektóre przykłady inwestycji zrealizowanych w okresie ostatnich 10 lat, a przy tym współfinansowanych ze środków unijnych. Beneficjentami funduszy pomocowych są nie tylko przedstawiciele lokalnych społeczności, ale również przedsiębiorstwa. W okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Grupa Azoty „Puławy” dzięki dotacjom unijnym poczyniła szereg prac modernizacyjnych m.in. budując instalację odsiarczania spalin.

Korzyści dla rolników

Od 2004 r. aż 10 mld zł trafiło do producentów rolnych w ramach dopłat bezpośrednich. Dzięki tym środkom wielu z nich zmodernizowało swoje gospodarstwa, podnosząc znacząco ich efektywność. Wykorzystując mechanizmy finansowe dedykowane obszarom wiejskim spożytkowano przez ostatnią dekadę prawie 7 mld zł na projekty infrastrukturalne i inwestycyjne! W konsekwencji województwo lubelskie, w oparciu o atrakcyjne warunki klimatyczno-glebowe, może wzmacniać swoją konkurencyjność w produkcji rolnej, na tle innych regionów Unii Europejskiej.

Rozwój społeczny

Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu ponad 10 tys. osób mogło rozpocząć własną działalność gospodarczą, pozyskując środki np. na niezbędne sprzęty do prowadzenia małych przedsiębiorstw. Eksperci pozostają zgodne, że dzięki dotacjom unijnym oraz wygenerowanemu pośrednio wzrostowi konkurencyjności i efektywności działania poszczególnych firm, Lubelskie podobnie jak reszta kraju, mogło względnie łagodnie przetrwać zawirowania związane z globalnym kryzysem ekonomicznym.