Liban – bezpieczeństwo żywnościowe na Bliskim Wschodzie

| Rynki zagraniczne |

Obecnie eksperci wskazują na trwający kryzys, dotykający libańską produkcję rolną, przetwórstwo i dystrybucję, a przez to również branżę turystyczną tego kraju. Zainicjowana w ubiegłym roku akcja władz w Bejrucie na rzecz troski o bezpieczeństwo żywności w tym regionie, ma na celu zwiększenie efektywności produkcji rolno-spożywczej.

Urzędnicy w akcji

Rząd Libanu dostrzegł znaczący wzrost występowania zatruć pokarmowych w regionie. W związku z tym libańskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego w listopadzie 2014 r. zainicjowało akcję, w ramach której urzędnicy przeprowadzili inspekcje na farmach, w restauracjach, rzeźniach i supermarketach. Następnie podano do publicznej wiadomości nazwy około 1000 placówek, które nie spełniły krajowych standardów jakości i zostały zamknięte. Pozostałe ze skontrolowanych obiektów zostały zobowiązane do umieszczenia oceny kontroli przy wejściu, w taki sposób, aby była ona widoczna dla potencjalnych konsumentów i klientów.

Wciąż brak jasnych przepisów

Jak twierdzą właściciele restauracji, to brak jednolitych i klarownych przepisów, jak również nadzoru rządowego jest przyczyną tych problemów. Od lat, to oni sami ustalali reguły w zakresie bezpieczeństwa i higieny podawania oraz przetwarzania żywności, a projekt ustawy regulującej kwestię produkcji rolnej – przez przetwórstwo, po magazynowanie oraz transport do sklepów i restauracji – znajdował się w parlamencie od 1995 r. W styczniu tego roku, projekt nowej ustawy został przyjęty przez parlament, ale wciąż czeka na ostateczne zatwierdzenie.

Niewykorzystany potencjał rolny

Według U.S. Agency for International Development, wśród krajów Bliskiego Wschodu, Liban posiada najwyższy odsetek gruntów uprawnych w przeliczeniu na mieszkańca. Udział rolnictwa w tworzeniu PKB tego kraju jest jednak wciąż niewielki. Aby mogło się to zmienić, poprawie musi ulec poziom bezpieczeństwa żywności w kraju. Wraz ze zwiększeniem skali produkcji rolnej konieczne jest więc zwiększenie jakości produktów rolnych.