Kukurydza w górę

| Rynki zagraniczne |

Wzrastająca w Polsce popularność tego zboża sprawia, że coraz więcej terenów jest zagospodarowywanych pod jego uprawę. W tym roku powierzchnia upraw kukurydzy na ziarno wyniosła ponad 600 tys. ha, co stanowi o 13% wzroście w stosunku do roku ubiegłego.

Wysokie plony, stabilne ceny skupu oraz zapotrzebowanie w przemyśle paszowym, alkoholowym i produkcji biopaliw zachęcają coraz szersze grono producentów rolnych do inwestowania w kukurydzę. Eksperci szacują, że na produkcję pasz w tym roku zostanie skonsumowane 2,5 mln t (w 2012 r.: 2,2 mln t), zaś pozostałe gałęzie zużyją ok. 670 tys. ton (w 2012 r.: 420 tys. t).

Rekordowa popularność kukurydzy w Polsce wpisuje się w globalny trend. Międzynarodowa Rada Zbożowa szacuje, że w sezonie 2013/2014 na świecie zostanie jej zebrane 943 mln t (o 9% więcej niż w 2012 roku). W samej Unii Europejskiej szacuje się zbiory na poziomie 64 mln t, czyli większe o 11%, w stosunku do ubiegłego roku. Jest to efekt poprawy plonowania oraz korzystnych warunków atmosferycznych.