Krajowa chemia dostosowuje się do przemian na polskiej wsi

| Rynek polski |

Ze względu na niejednorodność krajowego rolnictwa, dostosowanie się do jego potrzeb wymaga ogromnego zaangażowania. Poszczególne regiony Polski zdecydowanie różnią się od siebie w zakresie ilości stosowanych nawozów czy wręcz metod uprawy. Podczas gdy na Opolszczyźnie zauważamy rozwój rolnictwa precyzyjnego, na Podkarpaciu nadal dominuje jego tradycyjna odmiana.

Wiedza i doświadczenie podstawą sukcesu

Jakość krajowych gleb w porównaniu do innych krajów europejskich sprawia, iż efektywne nawożenie stanowi wyzwanie nie tylko dla producentów rolnych, ale również zakładów nawozowo-chemicznych. Aby osiągnąć odpowiednie wyniki w tym zakresie, konieczna jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Dlatego też Nasze Zakłady stawiają w dużym stopniu również na edukację rolników. Przekazywanie wiedzy odbywa się nie tylko poprzez bezpośrednie działania, ale także za pomocą szeroko zakrojonych projektów edukacyjnych, takich jak chociażby stworzenie specjalnego kierunku studiów podyplomowych na SGGW czy działalność Centrum Kompetencji „Puławy”.

Istotne znaczenie dotacji unijnych

Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej stanowi jeden z celów Unii Europejskiej, która przeznacza dużą część środków budżetowych na dotacje dla rolników. Wpływa to pośrednio również na branżę nawozową, przyczyniając się zarówno do jej rozwoju, jak i do ewolucji poszczególnych produktów.

Przyszłość: zielona chemia?

Opisując rozwój branży chemicznej, nie sposób nie wspomnieć o zielonej chemii. Dzięki utworzeniu spółki SCF Natural także Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” mają swój wkład we współtworzenie tej dziedziny. Projekt, realizowany wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach, stanowi ważny krok na drodze łączenia nauki i biznesu, na gruncie działań skierowanych nie tylko do rolnictwa.