Kontynuujemy współpracę z LW Bogdanka

| Nasze zakłady |
www.lw.com.pl

17 grudnia 2014 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla, zawartej ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Aneks zawiera szczegółowe warunki określające cenę i wolumen dostaw węgla w 2015 roku. Wartość umowy po podpisaniu aneksu wynosi 910 mln zł netto (czyli o 13,5 proc. mniej niż dotychczas).

LW „Bogdanka” S.A. to jedna z największych firm wydobywczych w naszym kraju. Odbiorcami węgla kamiennego pozyskiwanego przez spółkę są przede wszystkim firmy przemysłowe prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej ze wschodniej i północno-wschodniej Polski, w tym również Grupa Azoty PUŁAWY. Plany spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” obejmują zwiększenie wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz projekty inwestycyjne, zakładające udostępnienie nowych złóż, co może przełożyć się na obniżenie cen surowca, zwłaszcza dla stałych klientów.

Produkcja energii elektrycznej a ceny surowców

Koszty wytwarzania energii elektrycznej są wypadkową cen węgla, uprawnień do emisji CO2, zdolności transgranicznych oraz zapotrzebowania poszczególnych przedsiębiorstw. W ostatnich dwóch latach obserwujemy wyraźny spadek cen surowców. Warto odnotować, że sytuacja ta dotyczy również węgla kamiennego, a przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w dużej nadpodaży surowca.

Wydłużenie kontraktu z PGNiG na zakup gazu

Tego samego dnia doszło również do podpisania umowy na zakup gazu pomiędzy Grupą Azoty PUŁAWY a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) o wartości 894 mln zł na 2015 rok. Orientacyjna wartość umowy w 2015 roku ma wynieść 894 mln zł netto i jest mniejsza w porównaniu do umów zawieranych w ubiegłych latach. Obniżenie wartości umowy z PGNiG w 2015 roku w stosunku do poprzedniego roku, wynika z dywersyfikacji dostaw gazu przez Naszą Spółkę.

Surowce podstawą produkcji Grupy Azoty PUŁAWY

Struktura zużycia surowców w Grupie Azoty PUŁAWY przedstawiała się następująco:

surowce

Podstawowym surowcem wykorzystywanym w naszych Zakładach pozostaje gaz ziemny. Na kolejnych miejscach plasują się benzen, węgiel oraz w niewielkim stopniu siarka. Dlatego tak ważne jest osiągniecie synergii pomiędzy kosztami produkcji a cenami surowców.

Jak podkreślił w jednym z wywiadów Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, jednym z kluczowych elementów mających wpływ na dobre wyniki finansowe III kwartału działalności Grupy Kapitałowej, było właśnie obniżenie kosztów pozyskiwania surowców strategicznych. Stało się to możliwe, dzięki zakupom gazu poza taryfą, zarówno poprzez giełdę towarową, jak i indywidualnym kontraktom z globalnymi firmami. Udało się obniżyć ceny gazu o 15 proc. w porównywaniu z rokiem ubiegłym, w wypadku węgla o 5-6 proc., energii elektrycznej 10-12 proc.

 

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.