Konsolidacja bez przeszkód

| Nasze zakłady |

18 stycznia 1930 otwarto Państwową Fabrykę Nawozów Azotowych w Tarnowie. 83 lata później Komisja Europejska wydała zgodę na połączenie Zakładów Azotowych „PUŁAWY” i Azotów Tarnów. Rozpoczął się nowy rozdział w historii polskiego przemysłu chemicznego.

Cierpliwość popłaca

Choć prace nad fuzją obu przedsiębiorstw trwały od dawna, to kamieniem milowym w całym procesie było porozumienie o konsolidacji z 20 września 2012 r.. Od 18 stycznia można mówić o pełnym sukcesie tego przedsięwzięcia. Do 4 stycznia nie wpłynęła do Komisji Europejskiej żadna uwaga dotycząca poważnych wątpliwości w związku z planowanym połączeniem obu podmiotów. Dzięki temu Grupa „Azoty”, formalnie funkcjonująca od 5 grudnia 2012 r., została powiększona o jedno z najbardziej znaczących przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej – Grupę Kapitałową „PUŁAWY”.

 

Obopólne korzyści

Najważniejszą wartością dodaną, wynikającą z konsolidacji obu firm jest efekt synergii. Zwiększenie wartości połączonych spółek to nie tylko wymierne korzyści dla ich akcjonariuszy. Grupa „Azoty” będzie przede wszystkim liderem na polskim rynku nawozów azotowych, a drugim co do wielkości graczem w tej dziedzinie na terenie Europy. Ponadto fuzja przedsiębiorstw pomoże zwiększyć efektywność podejmowanych działań, dzięki m. in. obniżeniu kosztów zakupu surowców (np. węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego), ich transportu (dotąd tarnowskie Azoty sprowadzały amoniak z odległych Polic; teraz będzie można dostarczać go z zakładów w Puławach), rozwoju sieci dystrybucji i zwiększeniu wspólnego portfolio produktów. Te walory pomogą Grupie wzmocnić swoją atrakcyjność i konkurencyjność w aspekcie aktywności przetargowej w kraju, w Europie i na świecie.

 

Przede wszystkim skuteczność

Obie spółki to nie tylko ważni gracze na światowym rynku chemicznym, ale przede wszystkim efektywnie zarządzane podmioty. W ostatnich dwóch latach wypracowały znaczące zyski, w tym ZA „PUŁAWY” osiągnęły rekordowy poziom 600 mln zł zysku w roku obrotowym 2011/2012, zaś Azoty Tarnów – 500 mln zł w roku 2011. Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski, komentując decyzję Komisji Europejskiej wyraził przekonanie, że jest ona potwierdzeniem słusznego kursu polskiej gospodarki, dla której jednym z podstawowych celów jest konsolidacja sektora chemicznego. Minister przypomniał, iż od momentu rozpoczęcia procesu łączenia obu przedsiębiorstw, ich sumaryczna kapitalizacja wzrosła o 1,7 mld zł, czyli o 38%. To dobra prognoza w aspekcie wyników operacyjnych Grupy „Azoty” oraz stopy zwrotu dla jej akcjonariuszy. Czy razem podołamy wyzwaniom współczesnego rynku chemicznego? Odpowiedź jest tylko jedna – Yes, we can!