Konsekwencje zmian klimatycznych

| Ochrona środowiska |

Większość z nas kiedy słyszy o zmianach klimatu, myśli o protestach ekologów, lub o tegorocznej suszy na terenie Polski. Jednak wzrost globalnej średniej temperatury i degradacja środowiska generuje znaczne koszty. Przykładem kraju, który boleśnie odczuwa negatywne skutki zmian klimatycznych jest Laos.

Katastrofy naturalne

Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie częstotliwości występowania katastrof naturalnych. Niestety wzrostu średniej temperatury na kuli ziemskiej nie są w stanie zatrzymać również spory naukowców, którzy starają się bądź obalić, bądź potwierdzić teorie dotyczące ocieplania się powierzchni naszej planety. Na przeciwległym biegunie globalnej debaty na temat zmian klimatycznych są władze i obywatele Laosu, którzy na co dzień muszą sobie radzić z klęskami żywiołowymi na niespotykaną dotąd skalę. Coraz częściej ten południowoazjatycki kraj dotykają cyklony, odnotowuje się osunięcia się lądu, czy katastrofalne w skutkach powodzie. Te ostatnie są szczególnie uciążliwe m.in. dla produkcji rolnej w Laosie. O ile wcześniej powodzie występowały średnio raz na trzy lata, to w niektórych regionach jedynie w tym roku podtopienia odnotowano trzykrotnie.

Degradacja środowiska naturalnego

Częstotliwość występowania klęsk żywiołowych wpływa bezpośrednio na komfort życia mieszkańców Laosu. Z powodu podwyższenia średniej globalnej temperatury, wysychają źródła wody, a te istniejące są zatrute przez nadmierne nawożenie wynikające z konieczności utrzymania wysokich plonów. Mieszkańcy częściej chorują – szczególnie na choroby układu pokarmowego i oddechowego. Coraz częściej choroby dotykają również zwierząt hodowlanych, a co za tym idzie zmniejszeniu ulega długość życia konkretnych osobników.

Jak poprawić aktualną sytuację?

Jednym z możliwych rozwiązań jest oczywiście walka z ocieplaniem się klimatu na naszej planecie. Należy jednak pamiętać, że jest to do pewnego stopnia proces naturalny. Poza tym najwięksi truciciele świata – Stany Zjednoczone i Chiny wciąż nie chcą się zaangażować w działania na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Innym pomysłem naukowców jest zwiększenie wykorzystania roślin modyfikowanych genetycznie – czyli np. wymiana gatunków ryżu na takie, które będą odporne na zmiany klimatyczne w Azji Południowo-Wschodniej. Jednakże stosowanie tego rodzaju technologii nadal rodzi wątpliwości wśród naukowców i ekspertów zajmujących się roślinami GMO.

Odpowiedzią na wyzwania dla produkcji rolnej wynikające ze wzrostu średniej globalnej temperatury na Ziemi jest zwiększenie innowacji stosowanych przez gospodarstwa, również w państwach takich jak Laos. Zarówno tych obejmujących nawożenie, jak i technologie upraw. Ważna jest edukacja farmerów szczególnie w zakresie zrównoważonego rolnictwa.

W głównej mierze zadanie spoczywa w tym zakresie na państwach Unii Europejskiej, które są liderami we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w produkcji rolnej. Musimy zdawać sobie sprawę, że rozwój rolnictwa na świecie będzie przebiegał na tyle szybko, na ile umożliwimy poprawę sytuacji w krajach najbiedniejszych. Bowiem jak mówi stare przysłowie „armia porusza się tempem najwolniejszego żołnierza”.