Koniunktura w rolnictwie

| Perspektywy i inwestycje |

W III kwartale roku obrotowego 2013 znacznej poprawie uległa sytuacja na rynku produkcji rolniczej. Zmiana miała miejsce w sierpniu br., kiedy syntetyczny wskaźnik koniunktury rolniczej (SWKR) wzrósł o 0,6 pkt. proc. do 100,8 punktu i był nie tylko o 0,5 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem, ale również osiągnął najwyższy poziom w ostatnich 6 miesiącach.

Zmiany cen produktów rolnych

Warto zwrócić uwagę, że na ten znaczący wzrost wskaźnika SWKR wpłynęły zarówno poprawa wyrównanego wskaźnika nożyc cen, jak i wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu. Podwyżki cen większości produktów zwierzęcych zniwelowały skutki obniżek cen zbóż oraz bydła, jakie miały miejsce w lipcu i sierpniu 2013.

Żniwa w Polsce i na świecie

Polski rynek zbóż mimo nieco słabszych zbiorów będzie w sezonie 2013/14 pod presją podaży w wyniku mniejszego popytu krajowego i zmniejszonego eksportu. Możliwości eksportowe osłabiać będą wyższe niż przed rokiem zbiory zbóż praktycznie we wszystkich liczących się regionach produkcyjnych świata, a w szczególności w Rosji, na Ukrainie oraz w basenie Morza Północnego. Spadek popytu wewnątrzkrajowego jest efektem głębokiej redukcji pogłowia świń pod wpływem utrzymujących się od kilku lat wysokich cen zbóż obniżających opłacalność produkcji.

Ceny zbóż zależne od chowu zwierząt

Wyraźny spadek cen zbóż i pasz może znacząco poprawić opłacalność chowu zwierząt ziarnożernych, w tym przede wszystkim trzody chlewnej i drobiu. Może to skutkować odwróceniem tendencji spadkowych i wzrostem pogłowia trzody chlewnej oraz dalszym rozwojem produkcji drobiarskiej. Wzrostu podaży żywca wieprzowego możemy jednak oczekiwać nie szybciej niż dopiero w drugim półroczu 2014 r.

Prognozy dla rolnictwa

Analitycy przewidują, że w najbliższym czasie można oczekiwać pogorszenia rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej pod wpływem sezonowych obniżek cen skupu przede wszystkim zbóż. Prawdopodobny spadek cen zbóż w roku bieżącym będzie głębsze niż w poprzednich 2 latach.

Artykuły przygotowane przez zespół Strategii i Rozwoju Grupy Azoty „PUŁAWY” pod kierownictwem Andrzeja Góreckiego.