Kongres Polska Chemia istotnym wydarzeniem branżowym

| Nasze zakłady |

W dniach 12 – 13 czerwca w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbył się Kongres Polska Chemia 2014, zorganizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.


Polska chemia na tle UE

Pierwszego dnia Kongresu zaplanowano debatę strategiczną pod hasłem „Polski Przemysł Chemiczny na tle gospodarki Unii Europejskiej”, której przebieg nawiązywał do obchodów 10. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy panelu byli zgodni co do wysokiej pozycji polskiego przemysłu chemicznego na tle innych krajów członkowskich.

Rozwój przetwórstwa oraz kreowanie popytu

Głos w dyskusji zabrali między innymi Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński oraz Prezes Zarządu Grupy Azoty Paweł Jarczewski, którzy podkreślili, iż „polskie firmy chemiczne powinny wspólnie dążyć do rozwoju przetwórstwa w kraju i kreować popyt na polskim rynku, by duża część dotychczas eksportowanych produktów była zagospodarowywana w kraju”.

Konkurencyjność, dystrybucja i produkcja

W programie znalazło się również siedem sesji dyskusyjnych, podczas których przedstawiciele polskiego przemysłu chemicznego poruszyli między innymi kwestię konkurencyjności oraz dystrybucji chemikaliów i nawozów, jak również temat efektywnego wykorzystania techniki i energii w procesach produkcyjnych.