Kongres Polska Chemia 2014

| Nasze zakłady |

W dniach 12-13 czerwca 2014 r. w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznego, odbył się Kongres Polska Chemia 2014. To nowa inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którego celem jest utworzenie platformy wymiany poglądów, a także budowy strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce.

Goście specjalni

Grono prelegentów i uczestników kongresu stanowili przedstawiciele największych firm chemicznych z Polski i Europy. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński oraz dr Kurt Bock – Prezes BASF SE i Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. Minister Skarbu zabrał głos w drugiej debacie strategicznej na temat potrzeby innowacji w polskim i europejskim przemyśle.
– Trzeba szukać przewag konkurencyjnych. Gdy proste akumulacje kapitału i akwizycje się wyczerpują, trzeba promować inteligentne rozwiązania. Na to także stawia Unia Europejska, ale bardzo jeszcze nieefektywnie, przynajmniej w przypadku polskiej gospodarki – zaznaczył Włodzimierz Karpiński.

Konkurencyjność i dystrybucja

Pierwszego dnia odbyło się siedem sesji dyskusyjnych, na których poruszono ważne dla gospodarki tematy: konkurencyjności i dystrybucji produktów chemicznych, a także wykorzystania techniki i energii w procesie ich produkcji. Niezwykle istotną okazała się debata na temat sytuacji polskiego sektora chemicznego na tle kondycji branży w całej Unii Europejskiej. Tomasz Kalwat, prezes Synthosu, pokreślił fakt nierównej sytuacji firm działających w UE i przedsiębiorstw światowych, w zakresie wytwarzania i obrotu chemikaliami.

Pierwszy dzień Kongresu zwieńczyła sesja plenerowa poświęcona bezpieczeństwu chemicznemu, w czasie której strażacy zaprezentowali pokaz działań ratowniczo-gaśniczych.

Wizyta w zakładzie produkcyjnym

Dzień drugi Kongresu obejmował pięć sesji dyskusyjnych oraz wizytę w Naszych Zakładach. W trakcie sesji panelowej miało miejsce wystąpienie dr Kurta Bocka. Wg Prezesa BASF SE, siłą napędową branży chemicznej nie są regulacje, lecz innowacje, często związane z koniecznością podjęcia ryzyka biznesowego.