Konferencja Nauka, Biznes, Rolnictwo – nowe realia

| Nasze zakłady |

Wielkimi krokami zbliża się konferencja, której celem jest kontynuacja zainicjowanej rok temu idei tworzenia mechanizmów transferu wiedzy pomiędzy środowiskami przemysłu i nauki.

NOWOCZESNY MODEL

Naszym zdaniem instytuty naukowe zajmujące się rolnictwem, świetnie radzą sobie w sferze zdobywania wiedzy i opracowywania nowoczesnej technologii. Jednak w dzisiejszych czasach to za mało. Nowoczesna nauka powinna pójść o krok naprzód i służyć gospodarce.

Trzeba zastanowić się nad mechanizmami absorbcji tej wiedzy i wprowadzania innowacji do polskiego przemysłu. Konferencja ma pomóc w formowaniu nowoczesnego modelu przedsiębiorcy rolnego i podnoszeniu kompetencji w obszarze sprawności gospodarowania rolników i upowszechniania badań dotyczących nawożenia.

ZASTOSOWANIE MODELU W CENTRUM KOMPETENCJI

Konferencja ma na celu promocję modelu, który stosowany jest w wielu krajach z nowoczesną gospodarką rolną, a który został zaimplementowany do naszego Centrum Kompetencji. C.K. stymuluje i wykorzystuje wiedzę puławskich instytutów badawczych i wyższych uczelni, jak również możliwości wytwórcze i finansowe Zakładów. Korzysta też z kanałów dystrybucji nawozów mogących służyć jako kanały transferu wiedzy technicznej i przydatnych rolnictwu chemikaliów.

Uważamy, że Lubelszczyzna i Puławy to doskonałe miejsce na organizację tego typu wydarzenia. To właśnie tu mają swoją siedzibę nasze Zakłady, które są organizatorem wydarzenia oraz instytuty rolnicze ze 150-letnią tradycją. Miasto budując Park Przemysłowo-Technologiczny stworzyło w tym miejscu idealne warunki, by biznes spotykał się z nauką.

Serdecznie zapraszamy 22 listopada, Puławy.