Kompetentnie o nawozach

| Produkcja i surowce, Rynek polski |

ZA „PUŁAWY” zainicjowały w 2011 r. projekt Centrum Kompetencji. Zrzesza ono przedstawicieli jednostek badawczych, organizacji pozarządowych oraz wyższych uczelni. Stałym elementem działalności konsorcjum mają być konferencje naukowe, dotyczące rolnictwa, nawożenia, technologii upraw. Druga ich edycja miała miejsce w Puławach 22 listopada br. i zgromadziła ponad 200 uczestników.

Nawozy to nie wszystko

Sytuacja gospodarcza i ekonomiczna na świecie coraz wyżej stawia poprzeczkę podmiotom działającym w branży nawozowej i szerokorozumianym rolnictwie. Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, chcemy wraz z podmiotami współuczestniczącymi w Centrum Kompetencji łączyć potencjał nauki, przedsiębiorców branży nawozowej, producentów rolnych oraz doradców. W ramach Centrum stworzyliśmy pionierską platformę edukacyjną, mającą służyć bezpośrednio doradcom rolnym, a pośrednio – rolnikom. Jest to działanie, które będzie dostarczać szeroko rozumianej wiedzy agrarnej wykraczając tym samym poza sferę jedynie dostarczania tychże nawozów do rolników.

Experts speak about fertilizers/fot. public-domain-image.comDziałamy zespołowo

Od roku, działa powstałe z inicjatywy ZA „PUŁAWY”, Centrum Kompetencji. Uczestniczą w nim: Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy, Puławska Szkoła Wyższa, Krajowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku.

Jako pierwsi tworzymy platformę edukacyjną dla doradców rolnych, która zaowocuje łatwiejszym dostępem do nowoczesnych rozwiązań dla rolników. Podpisanie porozumienia pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum, a w rezultacie powołanie do życia Centrum Kompetencji, to też kolejny krok w realizacji naszej strategii.

Wymiana wiedzy to podstawa

Podczas ostatniej konferencji mieliśmy okazję wysłuchać referatów m. in. prof. Stefan Pietrzak (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach k./Warszawy), który omówił zagadnienie zarządzania składnikami nawozowymi na poziomie gospodarstwa rolnego. Podkreślił, iż całościowe spojrzenie na obieg substancji chemicznych w produkcji rolnej daje wymiernie korzystniejsze rezultaty niż działania wybiórcze.

Dzięki analizie porównawczej prof. Janusza Igrasa (Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach) mogliśmy zapoznać się z wynikami efektywności wykorzystania azotu w polskim rolnictwie, również na tle innych krajów europejskich.

Natomiast referat prof. Tadeusza Filipka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) przybliżył nam problematykę strat azotu od momentu wytworzenia nawozu, przez jego dystrybucję, aż do momentu zastosowania w produkcji rolnej.

Niemniej istotnym zagadnieniem jest konieczność adekwatnej implementacji nawozów w celu osiągnięcia wysokojakościowych plonów, które omówił prof. Jan Łabętowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Experts speak about fertilizers/fot. public-domain-image.comLiderzy zmiany

Mamy nadzieję, że tego typu działania dadzą wymierne efekty w zakresie wzrostu jakości, a przez to konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz ciągłego doskonalenia produkcji w branży nawozowej.

Poprzez możliwość wymiany doświadczeń na różnych płaszczyznach, Centrum Kompetencji ma szansę stać się liderem owych pozytywnych przemian oraz zrzeszać coraz szersze gremia osób i instytucji, zajmujących się problematyką nawożenia i efektywności upraw w naszym kraju.