Kolejny rok i kolejne plany inwestycyjne

| Perspektywy i inwestycje |

W roku obrotowym 2011/2012 osiągnęliśmy 600 mln zysku i były to najlepsze wyniki finansowe w historii naszych Zakładów.

OGROMNE NAKŁADY W UBIEGŁYM ROKU

Miniony rok to już trzeci z kolei, w którym realizowaliśmy ambitne inwestycje, a nakłady na nie wyniosły prawie 290 mln zł. Udało nam się przebudować instalację demineralizacji wody, instalację usuwania dwutlenku węgla z gazu do syntezy amoniaku oraz zmodernizować pakownię saletry. W tym roku chcemy jeszcze ukończyć instalację odsiarczania spalin, a następnie zakończyć budowę nowej linii produkcyjnej nawozów płynnych. Cały czas trwają też prace przy budowie stokażu amoniaku oraz instalacji nawozów stałych wytwarzanych na bazie mocznika i siarczanu amonu.

„MODERNIZACJA ROKU”

Te ambitne działania doceniła kapituła XVI edycji konkursu „Modernizacja Roku”, która nagradza inwestycje wyróżniające się na tle innych ze względu na szczególne walory. Nasze Zakłady otrzymały nagrodę w kategorii obiekty przemysłowe. Wyróżniono nas za modernizację instalacji mocznika. „Dzięki przeprowadzeniu tej inwestycji Zakładom udało się nie tylko doprowadzić do wzrostu produkcji, ale również obniżyć wskaźnik zużycia amoniaku. Realizując, tę modernizację postawiono sobie za cel minimalizację nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do wzrostu produkcji, a także uzyskanie efektów prośrodowiskowych. Wszystkie zakładane cele udało się osiągnąć” – argumentowano.

WZMOCNIENIE RYNKOWEJ POZYCJI

Rzeczywiście modernizacja ten linii produkcyjnej pozwoliła nam zwiększyć produkcję do poziomu 1 215 tys. ton/rok, czyli o 270 tys. ton/rok. Dzięki tym zmianom staliśmy się drugim producentem mocznika w UE. To ogromny krok w rozwoju naszych Zakładów i budowaniu pozycji na rynkach zagranicznych. Przyznając nam nagrodę, kapituła podkreśliła także, że nasza inwestycja jest też ważna z punktu widzenia ochrony środowiska, bo trzeba pamiętać, że produkowany przez nas roztwór mocznika jest używany do usuwania tlenków azotu.

BUDOWA ELEKTROWNI PUŁAWY

Nie spoczywamy na laurach. W kolejnych latach planujemy równie ambitne inwestycje. Nasze Zakłady chcą do końca 2012 roku przeznaczyć na inwestycje 300 mln złotych. Najbardziej ambitny plan to budowa Elektrowni Puławy. Będzie to elektrownia gazowo-parowa o mocy 800-900 MWe. Inwestycję realizujemy wspólnie z grupą PGE. Planowane rozpoczęcie prac to 2015 rok. Elektrownię chcemy uruchomić w 2017 roku. Jej szacowany koszt to około 3 mld złotych.

DYWIDENDA NA INWESTYCJE

Dlatego bardzo ucieszyła nas informacja, że Ministerstwo Skarbu zdecydowało, że priorytetem dla naszych Zakładów będą kolejne inwestycje, a nie dywidenda. Zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie minister skarbu Mikołaj Budzanowski chce przeanalizować projekty inwestycyjne, które aktualnie prowadzimy oraz te, które mamy w planach. W jego opinii to właśnie inwestycje będą priorytetowe, przy podziale zysku za ubiegły rok obrotowy.