Kolejny krok ku innowacyjnej gospodarce

| Perspektywy i inwestycje |

Instalacja Przerobu Tłuszczów, którą uruchomiliśmy w ostatnich dniach, umacnia Grupę Azoty „PUŁAWY” w gronie czołowych polskich koncernów, inwestujących w innowacyjne i perspektywiczne rozwiązania technologiczne. Zakończona w Chorzowie inwestycja posłuży do wyodrębnienia mieszaniny destylowanych nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych z przerobu tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych. Dzięki temu na rynek polski i europejski trafią wysokiej jakości półprodukty, znajdujące zastosowanie w różnych sektorach gospodarki.

Gospodarka wysokich technologii

Wytwarzane w Chorzowie nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe, będą mogły być wykorzystywane w produkcji mydeł toaletowych oraz metalicznych, środków powierzchniowo-czynnych. Instalacja będzie dostarczać półprodukty do przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Kwasy tłuszczowe z Chorzowa mogą stanowić również surowiec alternatywny do produkcji bioestrów.

Gliceryna – nowy produkt, nowe możliwości

Oddana do użytku inwestycja rozszerza portfolio Grupy Azoty „PUŁAWY” o glicerynę, o stężeniu glicerolu powyżej 80%, wolnej od metanolu, pochodzącej z hydrolizy tłuszczów zwierzęcych. Obecnie gliceryna jest kluczowym półproduktem znajdującym zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w branży spożywczej. To wyjściowy surowiec do otrzymywania nitrogliceryny dla przemysłu farmaceutycznego. Glicerynę wykorzystuje również przemysł tytoniowy, papierniczy, włókienniczy. Od lat stosuje się ją do produkcji płynów hydraulicznych, klejów i uszczelniaczy.

Otwarcie na nowe rynku

Odpady tłuszczów spożywczych, które będą wykorzystywane jako surowiec w ramach nowej instalacji, pochodzą z dwóch źródeł: z procesów przetwarzania produktów roślinnych oraz zwierzęcych, w ubojniach i zakładach utylizacyjnych. W naszym kraju, do ponownego wykorzystania dostępnych jest rocznie około 65 tysięcy ton tłuszczów zwierzęcych. Zakłady Azotowe „CHORZÓW”, dzięki nowej instalacji są w stanie z 16 tysięcy ton tłuszczów, dostarczyć na rynek 13 tysięcy ton stearyny technicznej!

Zmiany na rynku krajowym

Dotychczas polscy odbiorcy importowali stearynę techniczną z pobliskich krajów europejskich (m.in. Szwecji, Belgii, Republiki Czeskiej, Włoch, Niemiec) oraz ok. 10% stearyny pochodzenia roślinnego z Malezji i Indonezji. W 2012 roku wg danych Eurostat zaimportowano do Polski ok. 17 600 ton kwasu stearynowego technicznego o wartości 18 milionów euro. Wytwarzanie stearyny w Polsce, uniezależni nas od długich łańcuchów dostaw i konieczności importu tego surowca. Zwiększy się również dostępność stearyny na rynku krajowym.

Badania wskazują, że obecnie w największym procencie stearynę wykorzystuje przemysł produkcji świeczek (ok. 47%) oraz gum i kauczuków (ok. 45%), następnie przemysł chemiczny (ok. 7%) i farmaceutyczny. Szczególnie ważne są analizy wskazujące na potencjał rynku świeczkarskiego. Stearyna z powodzeniem może zastąpić wykorzystywaną do tej pory masowo parafinę przy produkcji świec i mas zalewowych do zniczy, tym bardziej, że dodatek dobrej jakości stearyny podnosi jej walory użytkowe.