Kolejny kontrakt Grupy Azoty PUŁAWY z Unibaltic Sp. z o.o.

31 marca 2015 r. Grupa Azoty PUŁAWY podpisała kolejny, trzyletni kontrakt na przewozy morskie ładunków RSM, z Unibaltic Sp. z o.o. Jest to kontynuacja dotychczasowych wieloletnich umów.

Ważny partner

Grupa Azoty PUŁAWY szczególną wagę przykłada do transportu morskiego. Wraz z ekspansją zagraniczną, staje się on coraz ważniejszym obszarem działalności Spółki. Chemikalia i nawozy należą do towarów, które w dużych ilościach muszą być transportowane do odbiorców zlokalizowanych w różnych zakątkach świata, a transport morski stanowi doskonałe narzędzie w komunikacji z partnerami handlowymi na całym świecie. Jest kilkukrotnie tańszy od samochodowego, intermodalnego, czy kolejowego. Jednorazowo można przewieźć dużo większe partie produktów, co zmniejsza koszty w przeliczeniu na jedną tonę. Globalny rynek chemiczny wymusza rozwiązania transportowe o międzynarodowym zasięgu, co powoduje, że znaczenie połączeń morskich cały czas rośnie.

Unibaltic Sp. z o.o. dzięki posiadanej własnej flocie chemikaliowców i jednego masowca (jednostki o nośności od 3 do 8 tys. ton) oraz stabilnej pozycji rynkowej, doskonale spełnia wymagania Grupy Azoty PUŁAWY. W Grupie Azoty PUŁAWY działa linia produkcyjna RSM (roztworu saletrzano-mocznikowego) o zdolnościach produkcyjnych na poziomie 1,2 mln ton rocznie. Przewozy ładunków RSM będą realizowane głównie do Anglii, Francji i Niemiec.

Transport morski

Grupa Azoty PUŁAWY posiada również udziały w dwóch spółkach: Navitrans Sp. z o.o. (26,45%) oraz Bałtyckiej Bazie Masowej Sp. z o.o. (50%). Spółka z o.o. Navitrans z siedzibą w Gdyni istnieje na rynku od 1992 roku. Oferuje ona usługi w zakresie spedycji morskiej i lądowej w relacji eksportowej i importowej. Bałtycka Baza Masowa z siedzibą w Gdyni to spółka powołana w 1997 roku przez Port Gdynia Holding S.A. oraz Grupę Azoty PUŁAWY w celu obsługi eksportu polskich produktów chemicznych, w szczególności nawozów sztucznych. Spółka posiada dwa terminale przeładunkowo-składowe: jeden do obsługi ładunków masowych płynnych, drugi zaś do ładunków masowych sypkich luzem.