Kogeneracja przyszłością energetyki?

| Produkcja i surowce |

W ostatnich latach trwa ożywiona dyskusja na temat roli energetyki w kontekście rozwoju branży chemicznej oraz wzajemnego oddziaływania na siebie tych dwóch gałęzi gospodarki. Coraz większa świadomość w tym zakresie na pewno cieszy, podobnie jak nowe aspekty, umożliwiające zwiększanie konkurencyjności obu branż.

Uwolnić rynek gazu

Gaz ziemny jest jednym z podstawowych surowców, stosowanych w branży chemicznej, dlatego tak istotna jest dywersyfikacja źródeł jego pozyskiwania. Aktywne działania w tym zakresie podejmuje także Grupa Azoty PUŁAWY, kupując „błękitne paliwo” od takich dostawców jak: PGNiG, RWE Polska, Vattenfall czy Statoil. Coraz więcej mówi się także o liberalizacji rynku gazu, co pozwoliłoby nie tylko na obniżenie cen tego surowca, ale przede wszystkim zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne branży chemicznej, jak i całej gospodarki.

Rola regulacji prawnych

Kluczową rolę w energetyce odgrywają regulacje prawne, zarówno krajowe, jak również ustalone przez Unię Europejską. Mowa tu przede wszystkim o pakietach klimatycznych, które determinują takie czynniki jak emisja CO2, mające zasadnicze znaczenie dla projektów energetycznych opartych o konkretne paliwa i surowce. Jeżeli chodzi o polskie ustawodawstwo, możemy wspomnieć także o wpływie regulacji prawnych na opłacalność poszczególnych rozwiązań – takich jak energetyka odnawialna.

Dobre perspektywy dla energetyki

Biorąc pod uwagę czynniki rynkowe, surowcowe oraz prawne, oczywistym wyborem okazuje się energetyka oparta na kogeneracji oraz elektroenergetyce. Oznacza to przede wszystkim obniżenie kosztów dzięki połączeniu produkcji energii elektrycznej i ciepła, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności stosowanych rozwiązania.