Kluczowe jest bezpieczeństwo żywnościowe

| Rynki zagraniczne |

Eksperci oceniają, że w 2050 r. poziom zaludnienia na naszej planecie sięgnie 9 mld osób. Wstępne szacunki mówiły, że potem wzrost demograficzny będzie nieco mniejszy. Ostatnie badania i analizy wskazują jednak, że do końca tego stulecia będzie nas prawdopodobnie 12 miliardów…

Dynamiczna demografia

Europę zamieszkuje 500 mln osób i trudno oczekiwać w najbliższej przyszłości wzrostu poziomu zaludnienia na Starym Kontynencie. Problemem pozostaje fakt, że w innych obszarach globu zachodzą dynamiczne zmiany demograficzne. W Afryce żyje prawie jeden mld mieszkańców. Do końca stulecia będą to już cztery miliardy! Tak szybko zmieniająca się sytuacja demograficzna jest wyzwaniem dla całej ludzkości. Ziemi przypadającej na jednego obywatela świata będzie coraz mniej. Dzisiaj jest to niecałe 0,21 ha. Stąd warto zadawać sobie pytanie, czy w przyszłości z jeszcze mniejszego kawałka ziemi uprawnej jesteśmy w stanie wyżywić mieszkańców naszego globu?

Czas Azji

Interesująco przedstawia się sytuacja w Azji. Zachodzą tam obecnie procesy bardzo intensywnych zmian. Jeszcze niedawno w Chinach konsumowało się np. 4 kg mięsa rocznie na mieszkańca. Obecnie spożycie sięga już 60 kg.

Dodatkowo warto pamiętać, że dzisiaj Chiny są ogromnym eksporterem nawozów. Natomiast Indie są obecnie największym importerem nawozów na świecie – 14% światowego importu. Azja stała się liderem w dziedzinie nie tylko produkcji przemysłowej, ale również rolniczej. Zmiany są dynamiczne. I trzeba na nie spojrzeć również w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.

Zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego

Należy skorygować plany Unii Europejskiej w dziedzinie polityki klimatycznej. Europa w konsekwencji realizacji tej polityki eliminowała przemysł z gospodarek państw członkowskich. Dzisiaj w obliczu dotkliwego kryzysu coraz głośniej podnosi się potrzebę reindustrializacji. W tym kontekście warto zastanowić się, co by było gdybyśmy wyeliminowali cały przemysł chemiczny z Europy?

Trudno jest taki scenariusz przewidzieć, ale można sobie wyobrazić dylematy podobne do tych, jakie mamy obecnie z gazem ziemnym, ale w odniesieniu np. do pszenicy. Stąd bezpieczeństwo żywnościowe w najbliższych latach może stać się jednym z czołowych elementów rywalizacji geopolitycznej. To co się działo w ostatnich latach w krajach północnej Afryki powinno być źródłem szerszej refleksji.

Na podstawie wypowiedzi Wiceprezesa Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w czasie tegorocznego Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku w dniach 18-19 września 2014 r.