Kluczowa rola Zakładowej Straży Pożarnej

| Nasze zakłady |

Jubileusz 50-lecia Zakładowej Straży Pożarnej, połączony z obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka, był okazją do wyróżnienia przedstawicieli puławskiej ZSP oraz podkreślenia jej niezwykle istotnej roli w codziennym życiu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY”.

50 lat na posterunku

Uroczystość, która odbyła się 17 maja na Placu Chopina, miała na celu wyróżnienie Zakładowej Straży Pożarnej z okazji jej jubileuszu, jak również złożenie uroczystych podziękowań wszystkim puławskim strażakom, zarówno tym z ZSP, jak i z Powiatowej Straży Pożarnej. To właśnie dzięki ich codziennej, wytężonej pracy wszyscy mieszkańcy regionu mogą czuć się bezpiecznie.

Szczególna rola ZSP

Podsumowując 50 lat działalności Zakładowej Straży Pożarnej, warto podkreślić jej kluczową rolę dla działalności „PUŁAW”. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom oraz eliminacja ewentualnych zagrożeń wymaga bowiem, szczególnych umiejętności i dopracowanych procedur działania w każdej sytuacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu puławskiej ZSP, które jest wspierane przez najnowsze technologie, możemy być spokojni o bezpieczeństwo w Naszych Zakładach.

Bezpieczeństwo zaczyna się od edukacji

Współpraca Grupy Azoty „PUŁAWY” ze strażą pożarną obejmuje również szeroko zakrojone działania edukacyjne, skierowane do najmłodszych. Podczas spotkań w lokalnych placówkach oświatowych promowane są właściwe postawy, co umożliwia utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań w sytuacji zagrożenia. Warto wspomnieć, iż projekt edukacyjny, realizowany we współpracy ze strażą pożarną odbywa się równolegle z analogiczną inicjatywą, prowadzoną wspólnie z Powiatową Komendą Policji.

Na podstawie wywiadu udzielonego mediom podczas briefingu w czasie obchodów 50-lecia Zakładowej Straży Pożarnej przy Grupie Azoty Zakładach Azotowych w Puławach.