Kierunek: Petrochemia

| Perspektywy i inwestycje |

Na początku grudnia Paweł Jarczewski oraz Paweł Olechnowicz, reprezentujący Grupę Azoty S.A. oraz Lotos S.A. podpisali porozumienie w sprawie powołania spółki, której zadaniem będzie przygotowanie budowy nowego kompleksu petrochemicznego nad polskim Wybrzeżem.

Cel nowego przedsięwzięcia

Instalacje produkcyjne, powstałe w ramach tego projektu pozwolą na wytwarzanie takich produktów jak propylen, ksyleny, benzen czy polietylen na bazie benzyny surowej i LPG, produkowanych przez Lotos. Jednym z głównych odbiorców tych towarów byłaby Grupa Azoty S.A. Rezultatem tego projektu może być zmniejszenie deficytu w bilansie handlowym polskiej chemii, stworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie efektu synergii na skutek połączenia potencjałów dwóch potężnych koncernów.

Kolejne etapy prac

Grupa Azoty S.A. i Lotos S.A. mają za sobą już wstępne studium wykonalności. Teraz trzeba będzie przygotować to właściwe. Analiza opłacalności inwestycji może potrwać do końca przyszłego roku. Ponadto obie firmy szukają kolejnych inwestorów. Jednym z potencjalnych kooperantów są Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), rządowa spółka, z którą podpisano wstępne porozumienie o współpracy.

Gospodarczy megaprojekt

Wartość nowej inwestycji Grupy Azoty S.A. i Lotosu S.A. jest szacowana na ok. 12 mld zł, z czego PIR może wyłożyć 750 mln zł. Po podjęciu decyzji o realizacji przedsięwzięcia, nowe instalacje powstaną w Gdańsku w latach 2016-2018 tak, aby móc uruchomić je w pełni 2019 r. Przy ich budowie zatrudnienie może znaleźć 5-7 tys. osób, a do bieżącej działalności potrzebować będziemy ok. 2 tys. pracowników.