KGHM rusza z badaniami złóż soli potasowych w Zatoce Puckiej

| Produkcja i surowce |

KGHM rozpoczął badania, mające określić zasobność i możliwą do osiągnięcia efektywność eksploatacji złóż soli potasowych w okolicach Pucka, Władysławowa i Krokowej. Prowadzone obecnie analizy mogą być przełomowe w kontekście pozyskania tych surowców do produkcji nawozów.

Ocena potencjału złóż

Badania geofizyczne nie będą prowadzone w formie prac ziemnych, wiertniczych czy strzałowych, dlatego KGHM zapewnia, że nie ma jakichkolwiek obaw związanych z ich oddziaływaniem na środowisko. Zgodnie z początkowo przyjętymi założeniami, KGHM wspólnie z Grupą Azoty zamierzają dokonać eksploracji terenu oraz oceny możliwości eksploatacji złóż potasowo-magnezowych.

Dzięki ścisłej współpracy obu firm, KGHM zyska szansę na dywersyfikację surowcową w działalności górniczej. Grupa Azoty otrzyma natomiast dostęp do stosunkowo stałych, pewnych, a przede wszystkim konkurencyjnych cenowo dostaw surowca, wykorzystywanego w przemyśle chemicznym i nawozowym.

Sól potasowa z Zatoki Puckiej?

Sól potasowa jest stosowana do produkcji nawozów mineralnych. Jeśli planowana inwestycja na Pomorzu zakończyłaby się sukcesem, byłyby to pierwsze nawozy mineralne produkowane w pełni z polskich surowców. Pozostaje więc mieć nadzieję, że po uzyskaniu pewnej ilości prób soli potasowo-magnezowych, możliwe będzie rozpoczęcie badań technologicznych w celu wyprodukowania nowych rodzajów nawozów – w tym także nawozów długodziałających, które pozwalają na zabezpieczenie wód powierzchniowych, dzięki spowolnionemu procesowi rozsiewania i wchłaniania do gleby.

Szansa dla regionu

Według powszechnie dostępnych danych, złoża soli potasowo-magnezowych i soli kamiennej znajdują się na głębokości 740-900 metrów. Jeżeli po przeprowadzeniu wstępnych analiz oraz prac geologicznych wchodzących w skład rozpoznania, wyniki będą zadowalające, w dalszej perspektywie można spodziewać się powstania na tym terenie nowej kopalni. Wpłynie to na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, jak również zwiększy wpływy do budżetów samorządów.