KGHM i „PUŁAWY” – wspólnie poszukamy surowców

| Bez kategorii, Rynek polski |

W piątek, 10 stycznia 2014 r., KGHM Polska Miedź, Grupa Azoty „PUŁAWY” oraz Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” zawarły porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwania surowców. Dokument podpisany pomiędzy firmami określa zasady kooperacji obejmującej rozpoznanie i wydobycie złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych.

Powołanie spółki celowej

W dokumencie uwzględniono zakres i harmonogram dalszych prac w ramach wspólnego projektu. Jednym z kluczowych elementów porozumienia jest uzgodnienie szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej. To ona będzie początkiem właściwych prac, a tym samym pozwoli powołać spółkę celową oraz ustalić zasady zakupu surowców od tej spółki. GZNF „Fosfory”, Grupa Azoty „PUŁAWY” oraz KGHM Polska Miedź wystąpią o uzyskanie zgód korporacyjnych oraz zgody antymonopolowej od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby móc bez przeszkód powołać nowy podmiot.

 

Giganci rynku łączą siły

Piątkowe porozumienie przewiduje, że liderem całego projektu będzie KGHM Polska Miedź. Udział kapitałowy naszych Spółek – Grupy Azoty Zakładów Azotowych „PUŁAWY” i GZNF „Fosfory” (należących do Grupy Azoty „PUŁAWY”) lub innych podmiotów z Grupy Azoty w spółce celowej będzie wynosił 50 proc.

Zawarte 10 stycznia 2014 r. porozumienie stanowi kontynuację kooperacji między podmiotami, zapoczątkowanej podpisaniem listu intencyjnego o wzajemnej współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych w sierpniu ubiegłego roku.