Kenia stara się o Europę

| Rynki zagraniczne |

Europa stanowi ważny rynek zbytu dla kenijskich rolników. Dlatego starają się oni coraz dbać o stosowanie wysokich standardów produkcji, aby móc skutecznie konkurować z producentami rolnymi z innych państw.

Znaczenie rolnictwa

Kenia jest znana nie tylko z produkcji kawy, herbaty czy owoców, ale także słodkich ziemniaków, zasobnych w witaminę A, niezbędną dla rozwoju układu immunologicznego. Jednak niezwykle ważnym aspektem kenijskiego rolnictwa jest fakt, iż zajmuje się nim ok. 75% pracujących mieszkańców tego kraju, a ów sektor dostarcza ok. 25% PKB.

KEPHIS

Aby pomóc kenijskim rolnikom przebić się na m.in. na rynki europejskie, utworzono KEPHIS, czyli Kenya Plant Health Inspectorate Services. Jest to agenda sprawująca kontrolę nad kwestiami związanymi z ochroną roślin, ich eksportem oraz importem. Dzięki wdrażanym programom i organizowanym szkoleniom dociera do coraz szerszego grona producentów rolnych. Popularyzuje wiedzę o właściwym standardach upraw przeznaczonych m.in. na sprzedaż zagraniczną, zwłaszcza w kontekście wysokich wymogów formalno-prawnych stawianych np. przez Unię Europejską. Ponadto, dzięki prowadzonym badaniom i analizom, KEPHIS kontroluje nie tylko jakość produktów wprowadzanych na rynek, ale także sposoby ich magazynowania i sprzedaży przez pośredników. Dzięki temu może zapobiec eksportowi towarów, których dostarczenie do zagranicznych odbiorców mogłoby zakłócić zaszkodzić kenijskiej wymianie handlowej.