Jaki był miniony rok dla „PUŁAW”?

| Nasze zakłady |

Nie mam wątpliwości, że rok 2012 dla naszych Zakładów był rekordowym pod każdym względem. Szczególnie jeżeli chodzi o sytuację finansową Spółki i realizowane w Firmie inwestycje, mające służyć poprawie efektywności produkcji, jak również zwiększeniu konkurencyjności Firmy na rynkach globalnych.

Sytuacja finansowa naszej Spółki

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że rok finansowy w Zakładach Azotowych „PUŁAWY”. trwa od 1 lipca do 30 czerwca. W okresie lipiec 2011 – czerwiec 2012 „PUŁAWY” odnotowały najlepsze w swej historii wyniki ekonomiczno-finansowe.

Za rok 2011/2012 wypracowano 595,6 mln zł zysku, przy obrocie w wysokości 3 662,1 mln zł. Natomiast w całej Grupie „PUŁAWY” zysk ten osiągnął wielkość 600,5 mln zł, a obrót 3 948,3 mln zł. Jeszcze większe wrażenie robią parametry efektywnościowe Spółki, których podstawowe wielkości zostały zaprezentowane w tabeli poniżej na tle innych spółek z branży chemicznej.

 

I-VI 2012 26th of September 2012

ROS

ROA

ROE

EBITDA

P/BV

Agrium

8,9%

10,7%

24,3%

16,6%

2,52

Bayer

6,8%

5,6%

13,8%

18,8%

2,90

BASF

7,0%

8,9%

23,6%

15,8%

2,42

AkzoNobel

2,2%

3,0%

4,3%

10,1%

1,05

PUŁAWY

16,2%

18,2%

23,6%

20,3%

0,95

 

Challenges for the financial market/fot. freepik.comAtrakcyjna EVA

Można śmiało powiedzieć, że Spółka w mijającym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem akcjonariuszy, którym zaproponowaliśmy atrakcyjną stopę zwrotu z zaangażowanego kapitału. Wskaźnik EVA (Economic Value Added) wzrósł w stosunku do roku ubiegłego blisko czterokrotnie! Niewiele inwestycji w mijającym roku dawało taka stopę zwrotu z kapitału. „PUŁAWY” pokazały, że potrafią środki przeznaczone na inwestycje zamieniać na atrakcyjną wartość rynkową Firmy.

Zainteresowanie akcjami „PUŁAW”

„PUŁAWY” przy tak atrakcyjnych wynikach finansowych wzbudzały w minionym roku spore zainteresowanie innych inwestorów. Najpierw Synthos ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Zakładów Azotowych „PUŁAWY”, a następnie zrobiła to samo Grupa Tarnów, broniąc się z kolei przed wezwaniem spółki ACRON.

Intellectual capital in the PULAWY Group/fot. freepik.comProjekt konsolidacji Grupy „TARNÓW” i Grupy „PUŁAWY” to ogromne wyzwanie, ogromna szansa, ale też niezwykle trudny proces. Konsolidacja powinna zostać przeprowadzona przy uwzględnieniu zasady partnerstwa pomiędzy Grupami jako liderami polskiego sektora chemiczno-nawozowego, stanowiącymi równorzędne ośrodki integracji tego sektora.

Trudność polega na wypracowaniu takiego modelu przebiegu procesów zarządczych, decyzyjnych i organizacyjnych, które będą respektowały z jednej strony niezbędny stopień samodzielności poszczególnych spółek, a z drugiej pozwolą wykorzystać efekty synergii organizacji dla budowania wartości aktywów całej Grupy. Oto główne zadanie na 2013 rok, stojące przez nami.